Teorie Spiskowe PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN

Teorie Spiskowe PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN

Postprzez .Cyprian. » 22 paź 2014, o 16:23

Chciałem przedstawić tu bardzo ciekawy, moim zdaniem, artykuł o teoriach spiskowych. Ja się zgadzam z tą treścią. Artykuł ten pokazuje, jak teorie spiskowe mogą stać się obsesją, w którą pójdą wszystkie siły człowieka, zupełnie bezużytecznie. Jestem ciekaw Waszych opinii, czy się zgadzacie, czy nie - a jeżeli nie, to w czym i dlaczego. Poniżej jest oryginał artykułu. Jeżeli według Was coś źle przetłumaczyłem, to wskażcie, by można było poprawić.

Allen Larue na http://voices.yahoo.com napisał(a):Allen Larue
TEORIE SPISKOWE PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN

Pierwotnie planowałem napisać ten artykuł o tym, jak media mogą być użyte do rozprzestrzeniania strachu i wpływać na Twoje myśli i działania. Po jakimś długim namyśle zacząłem sądzić, że brzmiało to zbytnio teorią spiskową. Sam dałem się złapać niektórym badanym tematom, ponieważ naprawdę brzmiały prawdopodobnie i realnie. Być może niektóre z nich są prawdziwe, nie wiem, ale doświadczyłem wielkiego olśnienia, w jaki sposób teoria spiskowa może cię sparaliżować w strachu. Czytałem, jak to ma być globalny spisek mający zaprowadzić jeden światowy rząd. Jak bardzo szybko stan wojenny może być wprowadzony w USA, i o utracie naszych swobód i że wolność może wkrótce się zakończyć. Że globalna elita planuje to wszystko! Zapasy żywności drożeją! To nadchodzi!

Raz po raz ta sama wiadomość "Przebudź się Ameryko!". FEM wybudowała obozy śmierci i wkrótce wszyscy będziecie złapani i tam umieszczeni. Wciągnęło mnie czytanie, to wszystko może być prawdziwe, to wszystko może się naprawdę wydarzyć.

Jak mógłbym przygotować moją rodzinę na to? Jak uniknąć tego obłędu? Wtedy to mnie uderzyło, jak tona cegieł, dobrze znana pieśń modlitewna pojawiła się znikąd w moim umyśle - Bóg nad tym Panuje. Byłem tak zajęty studiowaniem i tak zaabsorbowany tym bałaganem, że zapomniałem o najważniejszej rzeczy, mojej wierze w Boga. Zapomniałem, że to Jego Wola będzie się działa, nie moja. Zacząłem myśleć właśnie, jak wielu innych Chrześcijan wpadło w tę pułapkę strachu. Widziałem na kilku stronach internetowych, które czytałem, komentarze-posty Chrześcijan obawiających się końca.

Wydaje mi się, że wielu po prostu zapomniało Kto Panuje i tak wielu przygotowuje się na przyjście apokalipsy, podczas gdy powinni kłaść nacisk na wiarę w Boga. Tylko wiara może Cię uchronić. Spójrz na Chrześcijan, którzy żyli przed Tobą, na prześladowanych apostołów, którzy chodzili Bożymi ścieżkami. Jestem pewny, że również zmagali się z własnym strachem. Musisz pamiętać, że oni byli tylko ludźmi, poddawanymi tym samym zmartwieniom, co my dzisiaj.

Do dziś są prześladowania Chrześcijan, chociaż my w Ameryce mamy zapewnioną wolność wyznania, jakie wybraliśmy. Niektórzy Chrześcijanie w innych częściach świata byli prześladowani, a nawet zabijani za wiarę w Chrystusa. Chodzi mi o to - tych Chrześcijan, którzy są prześladowani czy nawet zabijani za Chrystusa łączy to, że nie tracą swej wiary. Stoją silni w swojej wierze, nieważne, w obliczu jakich przeciwności. Ja także mocno wierzę, że jeżeli Bóg nadal ma jakiś niezakończony cel czy plan dla nas, wtedy nie umrzemy, dopóki się to nie wypełni. Jeżeli popatrzysz na apostołów, byli wielokrotnie wybawiani Bożą Mocą od śmierci, dopóki nie wypełnili misji głoszenia ewangelii Chrystusowej.

Problemem teorii spiskowych jest to, że stawiają Chrześcijan w takim strachu, że Ci zaczynają myśleć tylko o sobie i wtedy ukrywają światło Boga, którym powinni dzielić się ze światem. My, jako Chrześcijanie jesteśmy szfarzami wiary i musimy dzielić się Ewangelią Prawdy ze światem, nawet jeżeli to oznacza, że czyniąc to, będziemy prześladowani. Jezus przeszedł przez prześladowania i próby, które ostatecznie doprowadziły do Jego śmierci. Myślę, że chciałby byśmy poszli za Jego przykładem, aby zachować wiarę.

Spójrzmy na te wersety biblijne: 1 Koryntian 4:1-2 - BT - Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.

Nic, co dzieje się na tym świecie nie jest nieznane Bogu. On ma całkowitą kontrolę nad wszystkim. Musisz siebie zapytać, jak może istnieć spisek mający wprowadzić jeden rząd światowy, gdy Bóg jasno przepowiedział to w Biblii. Oto definicja słowa spisek: zły, bezprawny, zdradziecki czy potajemny plan formułowany w ukryciu przez dwie, czy więcej osób; knucie. Nawet jeżeli są ludzie planujący jeden rząd światowy, to musisz pamiętać, że dopiero Bóg może pozwolić, by to się stało. Jeśli Bóg pozwala, by to się wydarzyło, nie będzie niczego, co mógłbyś zrobić, by temu zapobiec, gdyż dziać się będzie Boża Wola, nie Twoja. Powinniśmy także cieszyć się, ponieważ to oznacza, że Jezus będzie tu wkrótce pośród nas, zgodnie z Bożym Planem.

Myślę, że prawdziwą "teorią spiskową" jest to, że nie ma spisków, tylko jest Boży Plan i Jego Wola. Ważne jest, by wiedzieć jak Jego plan jest określony na widoku przed nami, a ci z prawdziwą determinacją i którzy są gotowi studiować Jego Plan - zrozumieją to. Są pewnie tacy, którzy chcą kwestionować fakt Woli Bożej i Planu Bożego, ale spójrzmy, jak Jezus nauczał nas, w jaki sposób mamy się modlić - Mateusza - (BT) - 6:9-10: "Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. " Jezus po prostu powiedział nam, by się poddać Woli Bożej. On także dał nam poznać, że Bóg kontroluje Niebo i Ziemię.

Chrześcijanie, którzy dają się nabrać na teorie spiskowe powinni wyciągnąć swoje głowy z piasku i stanąć i być, jak Bóg im przeznaczył, szafarzami ewangelii. Jezus nigdy nie obiecywał, że kiedy zaakceptujemy dar zbawienia życie będzie usłane różami (swoją drogą róże są pełne cierni). Wszyscy będziemy mieć własne ścieżki i prześladowania z powodu naszej wiary. Jeżeli to oznacza, że któregoś dnia nagle znajdę się w domu pełnym żołnierzy aresztujących mnie za to, że wierzę w Chrystusa i zbawienie, które On mi dał - to tak będzie. Pójdę podobnie jak ci Chrześcijanie, którzy byli przede mną, którzy zginęli i byli prześladowani za swoją wiarę w Boga. Oni mogą tylko zabić moje ciało, które jest tylko ciałem, ale nie duszę, która jest wieczna. Osobiście nie chciałbym stanąć przed Bogiem i odpowiadać Mu dlaczego wyrzekłem się mojej wiary w Niego tylko po to, by żyć jeszcze jeden dzień dłużej na Ziemi. Jeżeli taki dzień przyjdzie w moim życiu (mam nadzieję, że nie), chcę mieć podstawę w mojej wierze w Boga i w zbawienie, które dał nam Jego Syn przez swoją śmierć na krzyżu.

Teoria spiskowa jest tylko sposobem, i to bardzo zmyślnym sposobem, którego szatan używa by sparaliżować Chrześcijan w strachu i braku porządku. Gdy już uwierzysz, on chce osiągnąć swój cel powstrzymania jeszcze jednego chrześcijanina w byciu szafarzem ewangelii. A wtedy to jeden chrześcijanin mniej do szerzenia prawdy i daru zbawienia. Widziałem, jak łatwo możesz być schwytany w pułapkę. Jak szybko staje się to obsesją, gdzie to jest wszystkim, o czym myślisz. Na szczęście Bóg przemówił mi do rozsądku, zanim poszedłem za daleko w "dół króliczej nory".

Nie wpadnij w tę pułapkę, pamiętaj, że nie jesteśmy z tego świata, jedynie gościmy na tym świecie, dla nas jest Królestwo Niebios. Powinniśmy zawsze kierować oczy na Ojca i naszą wiarę w Niego. On pomoże Tobie w twoich problemach i próbach, jeśli tylko będziesz mieć w Nim ufność.


Opublikowane przez Allen Larue

źródło: http://voices.yahoo.com/conspiracy-theo ... html?cat=9Allen Larue na http://voices.yahoo.com napisał(a):Allen Larue
Conspiracy Theory the Trap for Christians

I originally planned to write this article on how the media could be used to spread fear and influence your thoughts and actions. After some long thought I began to believe that it was sounding to much like a conspiracy theory. I also found myself getting caught up in some of the research of the subject because it really did sound plausible and real. Maybe some of it is real I don't know but I did have a major epiphany on how conspiracy theory can also paralyze you in fear. I read how there is a global conspiracy to go to a one world government. How very soon martial law would be implemented in the United States and the loss of our freedoms and liberty would soon end. The global elite are planning this! Stock food now run to the hills! It is coming!

Time after time it is the same message Wake up America! FEM has built death camps and soon you will all be picked up and placed there. I sat there reading, could this all be real, could it really happen.

How could I possibly prepare my family for this? How can you escape this madness? Then it hit me like a ton of bricks a well know worship song came from out of nowhere in my mind God Is in Control. I had been so busy studying and absorbing this mess I forgot the most important thing my faith in God. I forgot that it is his will be done not mine. I began to think just how many other Christians have fallen into this trap of fear. I have seen the comments posted on some the web pages I researched of Christians fearing the end.

It just seems to me so many have forgotten just who is in control and so many are preparing for the coming apocalypse when they should be placing their faith in God. It is only faith that can save you. Look at the Christians who came before you many of the apostles where persecuted and had many trails in their journey with God. I am sure they to struggled with their faith as well. You have to remember they where just men themselves subject to the same woes as we are today.

There is still persecution of Christians today although we in America have been afforded the liberty of worshiping as we choose. Some Christians in other parts of the world have been persecuted or even killed for believing in Christ. My point is this, those Christians who are persecuted or even died for Christ have one thing in common they did not loose their faith. They stood strong in their beliefs no matter what the adversity that faced them. I also firmly believe that if God still has some unfulfilled purpose or plan for you that you will not die until it is completed. If you look at the apostles they were saved many times from death by the hand of God to fulfill their mission to spread the gospel of Christ.

The problem with conspiracy theory is this, it puts a Christian in such fear they begin to think only of themselves and therefore hide the light of God they are supposed to share with the world. We as Christians are the stewards of the faith and must share the gospel of truth with the world even if it means we would be persecuted for doing so. Jesus himself went through persecution and trials that eventually lead to his death. I think he would expect you to follow his example., to keep the faith.

Look at this Bible verse: 1 Corinthians 4:1-2 (NIV) So then, men ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the secret things of God. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful.

Nothing that happens in this world is not unknown to God. He is in total control of all things. You must ask yourself how can there be a conspiracy of a coming one world government when God has clearly foretold this in the Bible. Here is the definition of the word conspiracy: an evil, unlawful, treacherous, or surreptitious plan formulated in secret by two or more persons; plot. Even if there were people planing a one world government you have to remember that only God is allowing it to happen. When God allows this to happen there will be nothing you can do to prevent it because it is God's will be done not yours. You should rejoice as well because it just means Jesus will soon be here walking among us according to God's plan.

I guess the real conspiracy theory is there is no conspiracy only God's plan and his will. It is important to know how his plan is laid out before us in plain view and those with real determination and are willing to study his plan will understand it. There are probably those who want to dispute the facts of God's will and plan but look at how Jesus taught us how to pray Matthew (NIV) 6: 9-10 "This, then, is how you should pray:" 'Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Jesus just told us to submit to the will of God. He also lets us know that God is in control of heaven and the earth.

Christians who are falling for conspiracy theories need to get their heads out of the sand and stand up and be the stewards of the gospel like God intended them to do. Jesus never promised that once we accepted the gift of salvation that life would be a bed of roses (who would want that anyway roses are full of thorns). We all will have our trails and persecutions because of our faith. If that means one day or night I suddenly find myself with a house full of soldiers arresting me because I believe in Christ and the salvation he gave me then so be it. I will go just like those Christians who came before me who died and were persecuted for their faith in God. They can only kill my body which is flesh but not my soul which is eternal. I personally do not want to stand before God and answer to him why I renounced my faith in him just to live another day on earth. If that day comes in my lifetime (I hope it does not), I want to be grounded in my faith and my beliefs in God and the salvation his son gave through his death on the cross.

Conspiracy theory is just a way and a very clever way that Satan uses to paralyze Christians into fear and entropy. Once you believe he has attained his goal of stopping one more Christian for being a steward of the gospel. One more Christian down needed to spread the truth and the gift of salvation. I have seen how easily you can be snared into it. How quickly it becomes and obsession to where it is all you think about. Luckily God knocked me to my senses before I went too deep down the rabbit hole.

Don't fall into this trap remember we are not of this world, merely visitors on this world for ours is the kingdom of heaven. We should always keep our eyes on the father and our faith in him. He will bring you through your troubles and trials if you would only trust in him.

Published by Allen Larue

source: http://voices.yahoo.com/conspiracy-theo ... html?cat=9

Tekst ten przedstawiłem 29 lipca na naszym wcześniejszym forum http://bible.4um.pl/viewtopic.php?p=7889#p7889
Avatar użytkownika
.Cyprian.
 
Posty: 198
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:46

Re: Teorie Spiskowe PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN

Postprzez .Cyprian. » 25 paź 2014, o 17:41

Dopiero teraz zauważyłem, że linki oryginalne nie działają - http://voices.yahoo.com/conspiracy-theo ... html?cat=9 - yahoo usunęło artykuł. Tłumaczenie jest publikowane na różnych forach i cieszy się dużym zainteresowaniem. Dobrze też, że udało mi się uchronić tekst oryginalny. A zrobiłem to, żeby ktoś mógł sprawdzić, czy w miarę dobrze to przetłumaczyłem. To lekcja, że oryginał też trzeba zamieszczać.
Avatar użytkownika
.Cyprian.
 
Posty: 198
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:46

Re: Teorie Spiskowe PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN

Postprzez veteran » 25 paź 2014, o 20:45

Why Christians Should Not Be Advocates Of Conspiracy Theories [Dlaczego chrześcijanie nie powinni być zwolennikami teorii spiskowych]
Why Christians Should Not Be Advocates Of Conspiracy Theories

(Isaiah 8:10-17 NKJV) Take counsel together, but it will come to nothing; Speak the word, but it will not stand, For God is with us." {11} For the LORD spoke thus to me with a strong hand, and instructed me that I should not walk in the way of this people, saying: {12} "Do not say, 'A conspiracy,' Concerning all that this people call a conspiracy, Nor be afraid of their threats, nor be troubled. {13} The LORD of hosts, Him you shall hallow; Let Him be your fear, And let Him be your dread. {14} He will be as a sanctuary, But a stone of stumbling and a rock of offense To both the houses of Israel, As a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. {15} And many among them shall stumble; They shall fall and be broken, Be snared and taken." {16} Bind up the testimony, Seal the law among my disciples. {17} And I will wait on the LORD, Who hides His face from the house of Jacob; And I will hope in Him.

Wherever there is power, wherever there is unguarded wealth, there will be a conspiracy or three to gain the power or the wealth for the group that covets it.

There are thousands of such conspiracies - Communist conspiracies, Masonic conspiracies, Jesuit conspiracies, Jewish conspiracies, conspiracies involving the Kabala and the occult, conspiracies involving the New Age or the Nazis or right-wing power groups. Conspiracies to hide and protect money, run drugs and influence world markets. Collusion, secrecy and planning are common to such conspiracies. They are part of political life in a fallen world. However all such conspiracies are, as it were, "on a leash".

They can only go so far before God, who sees the things in secret will expose them, confound them, and bring them to naught. For there is no planning and no counsel against the Lord. (Proverbs 21:30 NKJV) There is no wisdom or understanding Or counsel against the LORD.

Some Bible Verses

The following bible verses illustrate that God is in control and that schemers and conspirators will come to nothing.

(Job 5:12-13 NKJV) He frustrates the devices of the crafty, So that their hands cannot carry out their plans. {13} He catches the wise in their own craftiness, And the counsel of the cunning comes quickly upon them.

(Psalms 33:8-11 NKJV) Let all the earth fear the LORD; Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. {9} For He spoke, and it was done; He commanded, and it stood fast. {10} The LORD brings the counsel of the nations to nothing; He makes the plans of the peoples of no effect. {11} The counsel of the LORD stands forever, The plans of His heart to all generations.
(Proverbs 16:9 NKJV) A man's heart plans his way, But the LORD directs his steps.

(Proverbs 19:21 NKJV) There are many plans in a man's heart, Nevertheless the Lord's counsel; that will stand.

(Psalms 2:2-4 NKJV) The kings of the earth set themselves, And the rulers take counsel together, Against the LORD and against His Anointed, saying, {3} "Let us break Their bonds in pieces And cast away Their cords from us." {4} He who sits in the heavens shall laugh; The LORD shall hold them in derision.

(Job 12:13-25 NKJV) "With Him are wisdom and strength, He has counsel and understanding. {14} If He breaks a thing down, it cannot be rebuilt; If He imprisons a man, there can be no release. {15} If He withholds the waters, they dry up; If He sends them out, they overwhelm the earth. {16} With Him are strength and prudence. The deceived and the deceiver are His. {17} He leads counselors away plundered, And makes fools of the judges. {18} He loosens the bonds of kings, And binds their waist with a belt. {19} He leads princes away plundered, And overthrows the mighty. {20} He deprives the trusted ones of speech, And takes away the discernment of the elders. {21} He pours contempt on princes, And disarms the mighty. {22} He uncovers deep things out of darkness, And brings the shadow of death to light. {23} He makes nations great, and destroys them; He enlarges nations, and guides them. {24} He takes away the understanding of the chiefs of the people of the earth, And makes them wander in a pathless wilderness. {25} They grope in the dark without light, And He makes them stagger like a drunken man.

God Foils The Conspiracy

Clearly no conspiracy can totally succeed against the plans and counsel of God. For instance Ablsalom conspired to overthrow David. It was a large and carefully planned conspiracy guided by the wise and crafty Ahitophel. (2 Samuel 15:12 NKJV) Then Absalom sent for Ahithophel the Gilonite, David's counselor, from his city; from Giloh; while he offered sacrifices. And the conspiracy grew strong, for the people with Absalom continually increased in number. The rebellion was launched, Absalom declared himself king, David has to flee from Jerusalem and all looked lost until Hushai the kings friend confounded the counsel; of Ahitophel and David's network of spies among the priests brought him vital intelligence. In a few days Absalom was dead, the conspiracy was overthrown and David restored to the throne. Absalom's conspiring was dangerous and id start a war and cause a national crisis. But God overthrew the conspiracy (2 Samuel 17:14) and it came to nothing.

Similarly the chief priests, scribes and Pharisees conspired together to have Jesus crucified. (Acts 4:25-29) The conspiracy indeed resulted in the death of Jesus. But God triumphed over plotting, scheming, injustice and the power-brokers, and raised Jesus from the dead. Later, in 70 AD God razed Jerusalem, the temple and the power base of the plotters to the ground.

Finally there was the conspiracy to kill Paul: (Acts 23:12-13 NASB) And when it was day, the Jews formed a conspiracy and bound themselves under an oath, saying that they would neither eat nor drink until they had killed Paul. {13} And there were more than forty who formed this plot. Paul's nephew found out about the plot, informed the Roman commander and Paul was taken under guard by 200 Roman soldiers to Caesarea This has left some commentators wondering about how long the forty conspirators kept their oath to "neither eat or drink".

God Decides Who Will Be In Power

While conspiracies may place someone in power for a moment God decide who will wield power in the long run. Absalom was king for a week. But David ruled for forty years. In the end there will be no human kingdoms, just the Kingdom of God, ruled by Jesus Christ and His servants. Even the conspiracies of the Anti-Christ will fail and even Satan himself will be thwarted, how much more the conspiracies of today's politicians and bankers!

(Revelation 11:15 NKJV) Then the seventh angel sounded: And there were loud voices in heaven, saying, "The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!"

(Revelation 2:26-27 NKJV) "And he who overcomes, and keeps My works until the end, to him I will give power over the nations; {27} 'He shall rule them with a rod of iron; They shall be dashed to pieces like the potter's vessels'; as I also have received from My Father;

Ultimately God decides who will be in power. That does not mean that every politician is legitimate or honest or fairly elected or there as a result of the will of God. Many are usurpers and frauds, there because of a "power base" in some sectional interest. But this is nothing to worry about. One day their plan will fail, their power base will collapse and they will be replaced by someone of God's own choosing. The prophet Daniel was continually conspired against by the other administrators in Babylon. Here is his view of power:

(Daniel 4:24-26 NKJV) this is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High, which has come upon my lord the king: {25} They shall drive you from men, your dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make you eat grass like oxen. They shall wet you with the dew of heaven, and seven times shall pass over you, till you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whomever He chooses. {26} And inasmuch as they gave the command to leave the stump and roots of the tree, your kingdom shall be assured to you, after you come to know that Heaven rules.

"Heaven rules" - even over Nebuchadnezzar, king of Babylon, the "head of gold". After Nebuchadnezzar was humbled and learned his political lesson this is what he wrote:

(Daniel 4:34-37 NKJV) And at the end of the time I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my understanding returned to me; and I blessed the Most High and praised and honored Him who lives forever: For His dominion is an everlasting dominion, And His kingdom is from generation to generation. {35} All the inhabitants of the earth are reputed as nothing; He does according to His will in the army of heaven And among the inhabitants of the earth. No one can restrain His hand Or say to Him, "What have You done?" {36} At the same time my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my honor and splendor returned to me. My counselors and nobles resorted to me, I was restored to my kingdom, and excellent majesty was added to me. {37} Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth, and His ways justice. And those who walk in pride He is able to put down.

King Nebuchadnezzarfound out that: "And those who walk in pride He is able to put down." including kings and nobles and conspirators. The well known example of a failed conspiracy was against Daniel when he was thrown into a den of lions. The result? Daniel delivered and satraps for a leonine lunch!

God appoints who will be in power and can set "the lowliest of men" in power (Daniel 4:17). David puts it this way: (1 Chronicles 29:11-12 NKJV) Yours, O LORD, is the greatness, The power and the glory, The victory and the majesty; For all that is in heaven and in earth is Yours; Yours is the kingdom, O LORD, And You are exalted as head over all. {12} Both riches and honor come from You, And You reign over all. In Your hand is power and might; In Your hand it is to make great And to give strength to all. It is God who retains the power to make great and to give strength to all.

Mary caught a vision of this in her speech: (Luke 1:51-53 NKJV) He has shown strength with His arm; He has scattered the proud in the imagination of their hearts. {52} He has put down the mighty from their thrones, And exalted the lowly. {53} He has filled the hungry with good things, And the rich He has sent away empty.

The Political Consequences

Does this mean that a Nero, a Hitler, a Mussolini, or a Saddam Hussein are from the Lord and that their decisions are His will? Not al all! The wicked gain power for a moment that God may destroy them forever. The classic case of this is Pharaoh:

(Romans 9:17 NKJV) For the Scripture says to Pharaoh, "For this very purpose I have raised you up, that I may show My power in you, and that My name may be declared in all the earth."

By resisting God's will Pharaoh allowed God to demonstrate His great power on behalf of Israel, a power that would have been unable to be exercised in any moral way had Pharaoh cooperated.
(Exodus 7:4-5 NKJV) "But Pharaoh will not heed you, so that I may lay My hand on Egypt and bring My armies and My people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments. {5} "And the Egyptians shall know that I am the LORD, when I stretch out My hand on Egypt and bring out the children of Israel from among them."

God is totally in charge and the wicked do not catch Him by surprise by rather go their appointed fate:

(Proverbs 16:4 NKJV) The LORD has made all for Himself, Yes, even the wicked for the day of doom.

Thus God is in a dynamic interaction with the political world. God strengthens the righteous: 2 Chronicles 16: 9 "For the eyes of the LORD run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him." and as we have seen above He overthrows the wicked. Individual politicians have room to make choices and some like Saul make poor choices while others like Manasseh repent to everyone's astonishment.

As people repent and fear God - He blesses the, As others hide in darkness and multiply schemes He thwarts them. However is someone should give up their wickedness God is glad and relents of the calamity He has planned. Psalm 18 neatly captures God's interaction with human character:

(Psalms 18:24-26 NKJV) Therefore the LORD has recompensed me according to my righteousness, According to the cleanness of my hands in His sight. {25} With the merciful You will show Yourself merciful; With a blameless man You will show Yourself blameless; {26} With the pure You will show Yourself pure; And with the devious You will show Yourself shrewd.

But Aren't Conspiracies Dangerous?

Conspiracies are dangerous but not victorious. They can cause a lot of civil unrest and strife as Absalom certainly did, they can even kill the righteous - as they did with Jesus. But in the end they will come to nothing.

As a missionary I have occasionally lived in some trouble spots where there were rebels or gangs or terrorists and where there were also members of various government agencies. I have taken on cults and criminals and even had a few death threats and two kidnap attempts. But God has always delivered me, and "even if He does not" as Shadrach said, I will not bow down to fear and to evil. In such situations it is easy to get a bit paranoid and to see shadows everywhere and to want to "nut out" all the details of the various plots and "know what is going on". But such an attitude only breeds fear and spiritual and emotional insecurity. I just do my ministry, stay out of trouble and take due and reasonable security precautions without getting too concerned.

Conspiracies can be tied up with religious and occultic forces and so the Christian should be able to defeat curses and engage in spiritual warfare - but again without becoming fearful, anxious or paranoid. If you want a short primer on spiritual warfare click here . Remember sorcery is never completely effective against God's people: (Numbers 23:23 NKJV) "For there is no sorcery against Jacob, Nor any divination against Israel. It now must be said of Jacob And of Israel, 'Oh, what God has done!'

The Babylonians trusted in conspiracies and sorcery and this is what Isaiah prophesied about them:
(Isaiah 47:9-11 NKJV) But these two things shall come to you In a moment, in one day: The loss of children, and widowhood. They shall come upon you in their fullness Because of the multitude of your sorceries, For the great abundance of your enchantments. {10} "For you have trusted in your wickedness; You have said, 'No one sees me'; Your wisdom and your knowledge have warped you; And you have said in your heart, 'I am, and there is no one else besides me.' {11} Therefore evil shall come upon you; You shall not know from where it arises. And trouble shall fall upon you; You will not be able to put it off. And desolation shall come upon you suddenly, Which you shall not know.

So even the most wicked, occultic, secret conspiracies can be, and will be, defeated by the Sovereign Lord of the Universe, our God and Savior, Jesus Christ who is King of Kings and Lord of Lords.

The Proper Christian Attitude To Conspiracies

(Isaiah 8:12-13 NKJV) "Do not say, 'A conspiracy,' Concerning all that this people call a conspiracy, Nor be afraid of their threats, nor be troubled. {13} The LORD of hosts, Him you shall hallow; Let Him be your fear, And let Him be your dread.

Isaiah gives us four key attitudes to conspiracies:

Do not say "a conspiracy".
Do not be afraid of their threats
Do not be troubled.
Fear God alone.
We are not to be concerned with conspiracies. God will deal with them. Rather we are to be concerned with living righteous lives in the fear of the Lord. David, Daniel, Jesus and Paul were unafraid, they simply trusted God in the middle of the conspiracies launched against them and let God deliver them. And He did! The proper Christian attitude to conspiracies is neither fight nor flight, not fear or concern but faith and peace in the sovereignty of Go who has dealt with conspiracies since the dawn of mankind.

http://www.aibi.ph/politics/6/conspiracy.htm
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: Teorie Spiskowe PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN

Postprzez veteran » 25 paź 2014, o 20:46

Izaj. 8:12-13
12. Nie mówcie: Sprzysiężenie. Kiedykolwiek ten lud mówi: Sprzysiężenie, nie strachajcie się jako oni, ani się lękajcie.
13. Pana zastępów samego poświęcajcie; a on niech będzie bojaźnią waszą, i on strachem waszym.
(BG)
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: Teorie Spiskowe PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN

Postprzez MieczDucha » 9 lis 2014, o 09:48

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/ ... knoty.html

"Nie trzeba poznawać banknotów sfałszowanych na tysiące sposobów, aby nauczyć się się rozróżniać oryginał od fałszywek. Choćby ktoś spędził i dziesiątki lat na poznawaniu fałszywych banknotów, różniących się od siebie na wiele sposobów to będzie to zmarnowany czas, zmarnowane wysiłki, jeśli wpierw nie pozna bardzo dobrze oryginału.
Gdyby ktoś nawet na pamięć znał wszelkie możliwe różnice między podróbkami a nie znał oryginału, to gdyby mu dano oryginał, to uznałby go za kolejną fałszywkę, tylko podrobioną na inny sposób. Później dano by mu fałszywkę, podrobioną na inny, nowy sposób i ją również uznałby za fałszywkę, i tak toczyłoby się to dalej i dalej, aż nadszedłby czas śmierci dla tego "badacza".
Gdyby ten człowiek zaczął od poznawania prawdziwego banknotu, to nie oddałby się niemądremu marnotrawstwu wokół zgłębiania podróbek. Gdyby perfekcyjnie znał oryginał to choćby było miliard banknotów i każdy podrobiony na inny sposób, to rozpoznałby je, bo znałby perfekcyjnie prawdziwy banknot.
Jeden błąd na samym początku spowodowałby coraz większe błądzenie, coraz większe straty, coraz większe marnotrawstwo czasu. Jeden błąd na początku sprawiłby, że wszelkie wysiłki byłyby daremne i wszystko skończyłoby się katastrofą - nie umiałby rozpoznawać między oryginałem a falsyfikatami i oryginał uznałby za kolejny falsyfikat.

m.in teorie spiskowe są jak te fałszywe banknoty

Tak jak z tymi fałszywymi banknotami jest również w temacie tzw spisków/teorii spiskowych, planów szatana itp. Spiski istniały i istnieją. Pierwszy spisek przeciwko ludziom, miał miejsce już w ogrodzie Eden, gdzie zbuntowany anioł szatan-diabeł, który okłamał, zwiódł Ewę. Adam zgrzeszył i dalszy ciąg historii znamy a skutki upadku widać w życiu ludzi, którzy również grzeszą, buntują się przeciwko Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi i Jego naukom przykazaniom.

Co do spisków światowych to problem polega na tym, że rzadko który ukazywany światu, ukazywany przez różnych ludzi, media ma w sobie czystą prawdę. W czystej postaci teorią spiskową jest na pewno teoria ewolucji, wielkiego wybuchu itp :)

Jest taki wielki zalew nauk o różnych spiskach, o różnych spiskowcach że w tych tematach panuje wielki chaos, wielka dezinformacja. Są nauki błędne w większości, lub całości, jest wiele półprawd, inne to mieszanka sporej części prawdy, ale i odpowiedniej ilości groźnej trucizny, aby nabrać tych trochę bardziej roztropnych.
Świat spisków, spiskowców itd to świat chaosu, gdzie nikt nie dojdzie do prawdy - szatan o tym wie bardzo dobrze, dlatego dostawy nowych nauk w świecie spisków, spiskowców dalej będą wprowadzane na "rynek". Ten towar dobrze się sprzedaje, bo ludzie lubią sensacyjne nowinki, sensacyjne tytuły.
Kto skupia się na świecie spisków, spiskowców i szuka w tym prawdy ten nie znajdzie jej, znajdzie za to strach, niepokój, niepewność albo różne stany paranoi zagrożenia itp. Tak człowiek może poświęcić kilkadziesiąt lat życia, całe swe życie tym tematom, ale skończy jak ten, który bada tysiące fałszywych banknotów a nie zna oryginału, nie zna prawdziwego banknotu. Tak samo ten który oddaje się zgłębianiu spisków, spiskowców błądzi i będzie coraz bardziej błądził.
Świat spisków, spiskowców i życie tymi rzeczami, uzależniło wielu ludzi, wielu z nich czeka w napięciu na jakąś katastrofę na ziemi i w niej widzą ratunek, widzą w niej nadzieję na zmiany, ale to fałszywa - zwodnicza nadzieja. Bezbożny styl życia doprowadził ich do frustracji, ale oni myślą, że to system i spiskowcy są to za odpowiedzialny, że nie może pozwolić sobie na jakieś rzeczy czy zachowania, na spełnienie swych pragnień itp.
Zycie w oczekiwaniu na katastrofę jakoby miała być nadzieją to smutne życie, ale katastrofy nadejdą, chaos nadejdzie ale po nich nadejdzie wielkie zwiedzenie m.in przez wielkie demoniczne cuda, podrabiane wydarzenia biblijne, podrabiane rzeczy i osoby biblijne, przez reformę świata i wielki dobrobyt. Wtedy wielu badaczy spisków, jeśli nie większość zostanie zwiedziona tymi rzeczami, bo nie będą znać oryginału.
Oryginałem jest jedynie JEZUS CHRYSTUS - Pan i Bóg, Stwórca Wszechrzeczy ku chwale OJCA. Kto chce znać prawdę ten nie nie znajdzie jej nigdzie poza Chrystusem. Nie znajdzie jej w Rzymskim Katolicyźmie, nie znajdzie jej u Świadków Jehowy, nie znajdzie jej w denominacjach protestanckich, nie znajdzie jej w Islamie, Buddyźmie, Hinduiźmie, ani w innych religiach i filozofiach. Nie znajdzie jej nigdzie indziej ale tylko w Chrystusie i w biblijnych księgach, które składają o Nim świadectwo.

Osoby bezbożne odrzucą taki wniosek, że Jezus Chrystus jest jedyną Drogą, Prawda i Życiem - Ewangelia Jana 14:6, ale sami się przekonają, że błądzą coraz bardziej, wpadają w coraz większy grzech i są w coraz większym chaosie. Osoby m.in miłujące grzeszenie, pieniądze i bezbożny świat, oddane pożądliwościom będą uparcie dalej brnąć w swoje.

świat spisków, spiskowców ślepą uliczką również dla chrześcijan


Wielu również chrześcijan wpadło w diabelską zasadzkę teorii konspiracyjnych. Wielu możliwe, że nigdy nie narodziło się na nowo, wielu może tylko chwilowo pobłądziło. Zamiast skupić się na poznawaniu coraz lepszym Zbawiciela, poznają - (a raczej wydaje im się, że poznają) - szatan. Zamiast poznawać dobro - poznawać nauki Pana Jezusa, Jego przykazania, skupiają się oni na poznawaniu zła. Ten sam błąd popełniają co człowiek, który skupia się na poznawaniu fałszywych banknotów, nie znając oryginału.
Wszystko jest do góry nogami - po co skupiać się na poznawaniu zła, skoro to nie przyniesie poznania dobra. Takiemu chrześcijaninowi na dobre to nie wyjdzie. Skupianie się na złu, na szatanie, na teoriach, spiskach, spiskowcach zamiast na Chrystusie prowadzi do chaosu, do osłabienia wiary, grozi to pobłądzeniem, wystawia to takiego wierzącego w Chrystusa na niebezpieczeństwo utraty wiary i na zwiedzenie, na powrót do grzesznego życia, na odpadnięcie od Chrystusa.
Powie ktoś : "ja poznaję Chrystusa i poznaję szatana, poznaję spiski, spiskowców - znajduję czas na jedno i drugie."
Takie działanie żeby dzielić serce dla Chrystusa i na zgłębianie niby szatana i niby jego spisków -(piszę niby bo świecie, internecie wiedza o nim to dezinformacja) - to strata czasu, marnowanie czasu, który można by było, mądrzej wykorzystać, na jeszcze lepsze poznanie Chrystusa i biblijnych nauk nowego przymierza. Wtedy człowiek wzrasta, jest coraz mocniej utwierdzony w prawdzie i wtedy wyraźniej widzi co jest prawdą a co kłamstwem. co jest dobra a co złe, co jest sprawiedliwe a co nie sprawiedliwe, co jest pożyteczne a co nie jest pożyteczne, co jest na chwałę Boga, a nie co jest na chwałę Boga, co buduje a co nie buduje, co można a czego nie, co jest grzechem a co nie jest grzechem, co jest miłe i dobre w oczach Zbawiciela a co nie jest itd. Same plusy i dobre rzeczy. Natomiast dzielenie serca między Chrystusa a spiski, spiskowców czy inne rzeczy jak mamona, pożądliwości, umiłowanie bezbożnego świata, grzech itp sprawiają, że człowiek nie widzi wyraźnie, chwieje się, nie ma pokoju ducha, nie ma radości w duchu. Tym bardziej jest to stratą czasu, kiedy się weźmie pod uwagę, że w temacie spisków, spiskowców jest taki ogrom kłamstw i dezinformacji.

Ktoś może żyje w fałszywym poczuciu, że odkrył prawdę w spiskach, wokół spiskowców, w poznawaniu zła itd ale prędzej czy później ta jego budowla runie, bo jest zbudowana na lichych fundamentach, wtedy niech się nie załamuje, ale przyjdzie do Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, niech modli się, prosi o zbawienie, o pomoc, ratunek, wybaczenie grzechów, niech czyta Biblię i niech więcej nie błądzi w spiskach czy innych światowych naukach, bo to są fałszywe banknoty.

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA

sam karmiłem się spiskami, światowymi - sensacyjnymi tytułami informacyjnymi - wojna wisi na włosku, czy grozi nam pandemia, czy nadejdzie wielki kataklizmy, ci i ci szykują wielki chaos, wielki krach, chcą wymordować większość ludzi itd. 2 lata temu jeszcze nakręciłem się różnymi informacjami ze świata, tak że byłem pewien że atak na Iran i załamanie ekonomii to coś co nadejdzie na pewno w 2012 roku. Zrobiłem trochę zapasów jedzenia itp. Postąpiłem jakbym zapomniał o Zbawicielu, jakby stracił Go z pola widzenia. Zachowałem się jak Piotr, który szedł po wodzie, ale gdy popatrzył na wichurę, zwątpił - stał się małowierny i zaczął tonąć - Ewangelia Mateusza :
"Piotr odezwał się do niego: Panie, jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie.
29 A on powiedział: Przyjdź! I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa.
30 Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!
31 Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? " - Mateusza 14:28-31 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
do takich stanów lęków, niepokoju, zachwiania wiary, błądzenia prowadzi karmienie się m.in światowymi rzeczami, spiskami, spiskowcami itp, lepiej skupić się na Zbawicielu na poznawaniu Go, na trwaniu w społeczności z Nim i w Jego naukach, przykazaniach, wtedy co by się nie stało z nami, z naszymi bliskimi i ze światem, będzie trwać niezachwianie, choćby i śmierć przyszła, patrzeć będziemy z perspektywy wieczności, miłości Bożej, niezawodnej obietnicy zmartwychwstania.
Wtedy choćbyśmy znaleźli się w najgorszych okolicznościach, w mocy Bożej wytrwamy do końca.

Lepiej uczyć się na cudzych błędach, więc kto mądry niech wyciągnie wnioski z mojego doświadczenia, niech nie wkłada palca w ogień aby sprawdzić czy jest on gorący i czy się poparzy. Zostaw zgłębianie zła, poznawaj dobro a wtedy zło będziesz wyraźnie widział i przeciwstawisz mu się, będziesz je ujawniał ale wg Ewangelii i w duchu Chrystusowym a nie wg bezbożnych metod i nauk.


POZNANIE"Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. (3) A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie - Ewangelia Jana 12:2-3 BW
- nie pisze nic o szatanie. Nie piszę : "a to będą czynić dlatego,że nie poznali szatana i jego planów". Nie pisze też : "a to będą czynić dlatego,że nie poznali spisków i spiskowców".
Poznanie Ojca i Syna prowadzi ku prawdzie i ku rozpoznaniu zła, natomiast poznawanie zła bez poznania Ojca i Syna prowadzi do chaosu, zwiedzenia, zguby.
Skupianie się na iluminatach, Bilderbergach, masonach i pozostałych tzw "spiskowcach" to droga na manowce, bo ci ludzie to tylko marionetki, prawdziwi sprawcy są w ukryciu i nie są ludźmi -
"Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. (13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się" - list apostoła Pawła do Efezjan 6:11-13 BW

Teoria NWO sama w sobie jest spiskiem, bo ta teoria to pułapka zbudowana na półprawdach. Wilki w owczych skórach będą niszczyć tzw NWO i tzw "spiskowców" i przez to zwiodą wielu ludzi, a później nadejdą jeszcze większe zwiedzenia, ale kto nie zna Ojca i Syna, kto nie narodził się na nowo, kto następnie nie dąży do uświęcenia - Hebrajczyków 12:14, 1 Tesaloniczan 4:7-8 ten będzie zwiedziony, choćby całe życie badał spiski, spiskowców. Te rzeczy nie prowadzą do poznania Ojca i Syna, ale odciągają od nich, od biblijnych nauk.
" Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. (2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. (3) A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. (4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma" - 1 list apostoła Jana 2:1-4 BW


"Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. (14) Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego" - 1 list Jana 2:13-14 BW

"My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu." - 1 Jana 4:7 BW

Polecam m.in 1 list Jana, bardzo dużo w nim o nowym narodzeniu i po czym poznać nowe narodziny. Również inne natchnione księgi nowotestamentowe w tym listy Pawła mówią o tym.

Podsumowując : skupianie się na poznawaniu zła, na poznawaniu "spisków" , "spiskowców" to ślepa uliczka, to postępowanie równe postępowaniu takiej osoby, co zajmuje się badaniem tysięcy podrobionych banknotów a nie zna oryginału. "
MieczDucha
 
Posty: 23
Dołączył(a): 21 paź 2014, o 13:37

Re: Teorie Spiskowe PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN

Postprzez kesja » 9 lis 2014, o 14:53

No dobrze ,ale chodzi o to ze nie ma takich teorii ze nie sa prawdziwe czy chodzi o to ze pomimo ze sa to nie powinnismy sie dac zastraszyć ?


Teoria spiskowa jest tylko sposobem, i to bardzo zmyślnym sposobem, którego szatan używa by sparaliżować Chrześcijan w strachu i braku porządku.
Gdy już uwierzysz, on chce osiągnąć swój cel powstrzymania jeszcze jednego chrześcijanina w byciu szafarzem ewangelii.
A wtedy to jeden chrześcijanin mniej do szerzenia prawdy i daru zbawienia.
Widziałem, jak łatwo możesz być schwytany w pułapkę.
Jak szybko staje się to obsesją, gdzie to jest wszystkim, o czym myślisz.
Na szczęście Bóg przemówił mi do rozsądku, zanim poszedłem za daleko w "dół króliczej nory".

Nie wpadnij w tę pułapkę, pamiętaj, że nie jesteśmy z tego świata, jedynie gościmy na tym świecie, dla nas jest Królestwo Niebios. Powinniśmy zawsze kierować oczy na Ojca i naszą wiarę w Niego.
On pomoże Tobie w twoich problemach i próbach, jeśli tylko będziesz mieć w Nim ufność.

To chyba tez nie znaczy ze nie mam widziec ani słyszec i zostac zaskoczonym ?
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32

Re: Teorie Spiskowe PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN

Postprzez MieczDucha » 11 lis 2014, o 09:53

jest to świat chaosu, pomieszania, więc dla ludzi nic budującego z tego nie wychodzi. Życiem spiskami, spiskowcami, konspiracjami teoriami itd nie jest równe z czuwaniem, byciem zaskoczonym, ale wręcz przeciwnie.

mój wpis z bloga uzupełniłem o :

"często też chrześcijanie, mówią że badanie spisków, spiskowców to wyraz czuwania nakazany przez Pana Jezusa i zgłębianie ich wpisuje się w słowa : "Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi". Ujrzenie znaków nie ma nic wspólnego z karmieniem się spiskami, konspiracyjnym światem. Wiele z tych znaków będzie tak widocznych i odczuwalnych, że nie sposób będzie ich przegapić, szkoda czasu na świat dezinformacyjnych teorii, "Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić." - Ewangelia Mateusza 24:7-10

"I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu" - Mateusza 24:11 BW - a zwiodą wielu m.in dlatego, że ci ludzie, ci chrześcijanie zamiast poznawać Chrystusa poznawali szatana i jego wymysły konspiracyjne. Również rozpoznanie innych znaków nie ma nic wspólnego z dezinformacyjnym konspiracyjnym światem i poznawaniem go. Wręcz przeciwnie zagłębianie się w te fałszywe nauki to strata czasu i obciążanie serca a to właśnie obciążone serce, zatroskane jest wrogiem poznania znaków i przegapienia tego co najważniejsze :

"Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. 35 Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. 36 Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym" - Ewangelia Łukasza 21:34-36 Uwspółcześniona Biblia Gdańska -

konspiracyjny świat, który jest chaosem, napędza niepokoje, strach, TROSKI a wtedy serce - umysł jest obciążony, człowiek nie czuwa tak jak nakazane i jest zagrożony zaskoczeniem. "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie" - Marka 14:38a - znowu modlitwa się pojawia- to modlitwa, życie w społeczności z Panem, sprawia, że człowiek zobaczy wszystko a nie życie spiskami, które prowadzą do odwrotnej rzeczy - do braku czuwania i braku światła, tak że człowiek nie zobaczy prawdziwych znaków, ale fałszywe znaki uzna za prawdziwe. Konspiracyjne świat, świat spisków, który jest pomieszaniem z poplątaniem utrudnia i utrudni zrozumienie nauk biblijnych i proroctw. Lepiej powrócić do czystego źródła - do biblijnych nauk. Sam wiem, jednak po sobie jak kiedyś latałem po różnych stronach, wyczekując "znaków" i czekając na jakąś wielkie przełomowe wydarzenie. Było to chorobliwe - od strony do strony i żyjąc w napięciu na "coś wielkiego". Brak wiary, brak cierpliwości, zaufania, brak znajomości Pism się objawiał.
MieczDucha
 
Posty: 23
Dołączył(a): 21 paź 2014, o 13:37

Re: Teorie Spiskowe PUŁAPKĄ DLA CHRZEŚCIJAN

Postprzez kesja » 11 lis 2014, o 17:55

Przeczytałam ale na razie sie nie wypowiem.
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32


Powrót do ZAGROŻENIA / ZWIEDZENIE

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość