Zapowiedź Nowego Przymierza
CHRYSTUS JEZUS jest OBJAWIONYM DUCHEM ŚWIĘTYM

Zapowiedź Nowego Przymierza

Postprzez Haper » 27 gru 2014, o 00:27

Jezus to imię, w którym pokładamy wiarę i nadzieję na wybawienie ode złego, na wybawienie od kajdan grzechu, który nas zniewala i zawsze podstawia nam kłody pod nogi by nas spowolnić i nie dozwolić byśmy zbliżyli się do Boga Wszechrzeczy oraz jego syna Jezusa Chrystusa. Jezus to imię nowego przymierza, które zostało zapowiedziane i potwierdzone w samym Chrystusie.

Jr 31:31 bp "Oto nadejdą dni - głosi Jahwe - a z Domem Izraela i z Domem Judy zawrę Nowe Przymierze!

Łk 22:20 bp "Tak samo po wieczerzy [wziął] kielich, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze w mojej krwi, która za was będzie wylana."

Chciałbym wam bracia i siostry ukazać ten aspekt zapowiedzi nowego przymierza z innej strony co zostało mi objawione za sprawą Ducha Świętego. Mam nadzieję, że ten post zachęci was moi drodzy do baczniejszego przyglądaniu się Biblii by radość z pozyskiwania mądrości, którą obdarzy was Jezus Chrystus za sprawą Ducha Świętego była jeszcze większa. Chciałbym zwrócić większą uwagę na imię Jezus, w którym objawiło się nowe przymierze powiązując to z faktem, że wcześniej za czasów patriarchów Jezus Chrystus zwany był Bogiem, Aniołem, Panem, później także Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz Panem Zastępów i nie tylko co już ukazywałem we wcześniejszych postach oraz z czym możecie się głębiej zapoznać u Justyna Męczennika w ,,Rozmowie z Żydem Tryfonem".

Ludzie ze starego przymierza pokładali ufność i wiarę w ,,Boga"(Jezusa Chrystusa), zaś nowe przymierze wymaga nowego imienia, którym jest właśnie ,,Jezus" i ta właśnie zapowiedz nowego przymierza ukazana jest w Starym Testamencie.

,,A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo». Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów." Rdz 17,1-5 Biblia Tysiąclecia

Abram stał się Abrahamem bo miał się stać ojcem mnóstwa narodów. I tak samo jak Abraham stał się ojcem dla swego potomstwa tak też metaforycznie Jezus stał się ,,ojcem"(Panem, Przyjacielem, Władcą, Bogiem, bratem...) dla nas Chrześcijan, tylko z tą różnicą, że dla potomstwa Abrahama on sam stał się ojcem po przez krew czyli nasienie zaś my staliśmy się dziećmi Boga(Jezusa) za sprawą wiary i miłości do niego.

,, A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» Jakub odpowiedział: «Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!» Wtedy [tamten] go zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś rzekł: «Jakub». Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś»." Rdz 32,27-29 Biblia Tysiąclecia

,,Bóg ukazał się jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Paddan-Aram i błogosławiąc mu powiedział do niego:
«Imię twe jest Jakub,
ale odtąd nie będą cię zwać Jakubem,
lecz będziesz miał imię Izrael
».
I tak otrzymał imię Izrael. Po czym Bóg rzekł do niego:
«Ja jestem Bóg wszechmocny.
Bądź płodny i rozmnażaj się.
Niechaj powstanie z ciebie naród i wiele narodów,
i niechaj królowie zrodzą się z ciebie." Rdz 35, 9-11 Biblia Tysiąclecia

,,W przyszłości Jakub się zakorzeni,
Izrael zakwitnie i rozrośnie się,
i napełni powierzchnię ziemi owocami." Iz 27,6 Biblia Tysiąclecia

,,Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
On nam poddaje narody
ludy rzuca pod nasze stopy
.
Wybiera dla nas dziedzictwo -
chlubę Jakuba, którego miłuje." Ps 47,1-5

Powyższe fragmenty dotyczą Jakuba zwanego Izraelem oprócz psalmu 47 który tyczy się Jezusa Chrystusa.
Tak więc w oparciu o powyższe fragmenty tak samo jak z Jakubem jest i z Jezusem. Chrześcijanie są owocem, które wzięło się z krzewu, które doglądane jest przez Jezusa Chrystusa, Chrześcijanie są narodem Jezusa Chrystusa.

,,Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm. Dawidowy.
Dusza moja spoczywa tylko w Bogu,
od Niego przychodzi moje zbawienie.
On jedynie skałą i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
Dokądże będziecie napadać na człowieka
i wszyscy go przewracać
jak ścianę pochyloną,
jak mur, co się wali?" Ps 62,1-4 Biblia Tysiąclecia


2Sm 22:3 bg "Bóg, skała moja, w nim będę ufał, tarcz moja, róg zbawienia mego, podwyższenie moje, i ucieczka moja, zbawiciel mój, który mię od gwałtu wybawia."

Jezus Chrystus jest nazwany ,,skałą" i jak sami wiecie zapowiedz nowego imienia nowego przymierza będzie ukazana również w Nowym Testamencie:

,,Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą." Mt 16,15-18 Biblia Tysiąclecia

Szymon stał się Piotrem czyli człowiek stał się skałą oraz skała stała się człowiekiem( Jezus Chrystus)

Niechaj Bóg ma was wszystkich moi bracia i siostry w swej opiece. Niechaj tak się stanie. :)


I tak jako dodatek, krótko o Św. Piotrze :

Wikipedia:

Piotr Apostoł, Szymon Piotr (łac. Petrus, gr. Πέτρος, Petros: „kamień", „fragment skały", odn. do gr. πέτρα, petra: „skała", aram. כיפא Kefas – Kefa: „skała",

Po grecku Piotr to kamień zaś po aramejsku Piotr=Kefas=skała

J 1:42 bt "I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr."

1Kor 9:5 bt "Czyż nie wolno nam brać ze sobą niewiasty-siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?"

Ga 2:9 bt "i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych,"

Ga 2:11 bt "Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył."

J 1:42 bw "I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr)."

J 1:42 bp "I zaprowadził go do Jezusa. A Jezus spojrzawszy na niego rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jana, ty będziesz zwał się Kefas, to znaczy opoka."
,,Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
Avatar użytkownika
Haper
 
Posty: 88
Dołączył(a): 18 gru 2014, o 23:53

Re: Zapowiedź Nowego Przymierza

Postprzez imsylii » 27 gru 2014, o 14:17

Biblia Poznańska (1974/75)
Dan 2:34 bp "(34) Patrzyłeś, aż oderwał się kamień bez [pomocy] rąk, uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i zmiażdżył je."


Biblia Poznańska (1974/75)
Ap 2:17 bp "Kto ma uszy, niech usłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje."
Avatar użytkownika
imsylii
 
Posty: 42
Dołączył(a): 17 gru 2014, o 22:19

Re: BOŻE Wcielenie

Postprzez Haper » 28 gru 2014, o 21:33

Chciałbym ukazać wam Bracia i Siostry prawdziwe oblicze Jezusa Chrystusa, za sprawą którego Bóg Wszechmogący wykonywał swą wolę oraz fakt o tym, że Jezus Chrystus był obecny wśród nas od początku świata oraz, że był tym, który objawiał się zarówno Abrahamowi, Izaakowi Jakubowi i innym, którzy zwali go ,,Bogiem".

,,Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą." Rdz 1,1-5 Biblia Tysiąclecia

oraz:

,, Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo
.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało. " J 1,1-3

,,Bogiem było Słowo"- Słowem jest Jezus Chrystus i to on jest nazwany Bogiem i nim właśnie był zarówno dla Abrahama, Izaaka i Jakuba. ,,a Słowo było u Boga"- Jezus Chrystus był u Boga (= Bóg był u Boga, to brzmi trochę jak masło maślane ale zmieni się to jak zrozumiemy to w ten sposób- Bóg(Jezus) był u Boga(Boga Wszechrzeczy z woli którego powstało wszystko)
Jezus Chrystus jest ,,Słowem", to on był i jest siłą sprawczą Boga stworzyciela nieba i Ziemi...

,,Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało"

To Jezus Chrystus stworzył niebo i Ziemię z polecenia swego Ojca Boga Wszechrzeczy, nic nie jest stworzone przez ingerencję samego Boga Wszechrzeczy Ojca Jezusa Chrystusa lecz Jezus był w rękach Boga Najwyższego czymś w rodzaju ,,młotka... narzędzi" za pomocą, których stworzył to wszystko co Bóg Wszechrzeczy zechciał stworzyć.

,,Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał. " J 1,10 Biblia Tysiąclecia

Następnie:

,, A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. " Biblia Tysiąclecia J 1,14-18

Dlaczego ten, którego widzieli zarówno Abraham, Izaaka i Jakub, który nazwany jest Bogiem, był w rzeczywistości Jezusem Chrystusem (Słowem posłanym z woli Boga Wszechrzeczy)? Poniżej jest odpowiedź:

,,Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył." J 1,18 Biblia Tysiąclecia

Chodzi tu o Ojca Jezusa Chrystusa, o Boga Wszechrzeczy- to jego nikt nigdy nie widział.

,,I rzekł [Mojżesz]: «Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę». [Pan] odpowiedział: «Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba». I znowu rzekł: «Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu». I rzekł jeszcze Pan: «Oto miejsce obok Mnie, stań przy skale. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę»." Biblia Tysiąclecia Księga Wyjścia 33,18-23

Przykład Abrahama:

,, Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod>drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś».
Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.
Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, [które było tuż] za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: «Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój mąż starzec?» Pan rzekł do Abrahama: «Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna». Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: «Wcale się nie śmiałam» - bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: «Nie. Śmiałaś się!»
Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a Pan mówił sobie: «Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi». Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».
Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem." Rz 18,1-22

Oskarżenie doszło Pana, przed oblicze Boga ( Jezusa Chrystusa), który był przy Abrahamie i z nim rozmawiał.

,,Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana <z nieba>. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność.

Jak widzicie jest powtarzające się w tym samym zdaniu słowo ,,Pan". Inaczej mówiąc Bóg spuścił deszcz siarki i ognia od Boga z nieba. Inaczej to Jezus Chrystus spuścił deszcz siarki i ognia od Boga z nieba.

Jezus Chrystus ( Bóg ) ukazuje się Jakubowi pod postacią anioła :

,, Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» Jakub odpowiedział: «Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!» Wtedy [tamten] go zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś rzekł: «Jakub». Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś». Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?»5 Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» - i pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie». Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę.
Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno." Rz 32,25-33

I jeszcze jeden fragment:

J 14:9 bg "Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mię? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca?"


Chwała Jezusowi Chrystusowi teraz i na wieki wieków. Niechaj tak się stanie.

Temat, który podjąłem jest szerzej ukazany w ,,Rozmowie z Żydem Tryfonem" Justyna Męczennika...
,,Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
Avatar użytkownika
Haper
 
Posty: 88
Dołączył(a): 18 gru 2014, o 23:53

Re: BOŻE Wcielenie

Postprzez veteran » 28 gru 2014, o 22:06

Haper napisał(a):To Jezus Chrystus stworzył niebo i Ziemię z polecenia swego Ojca Boga Wszechrzeczy, nic nie jest stworzone przez ingerencję samego Boga Wszechrzeczy Ojca Jezusa Chrystusa lecz Jezus był w rękach Boga Najwyższego czymś w rodzaju ,,młotka... narzędzi" za pomocą, których stworzył to wszystko co Bóg Wszechrzeczy zechciał stworzyć.STWÓRCĄ WSZECHRZECZY jest DUCH ŚWIĘTY.
CHRYSTUS JEZUS jest DUCHEM ŚWIĘTYM.
CHRYSTUS JEZUS jest STWÓRCĄ WSZECHRZECZY.

Zatem nie ma miejsca wydawanie poleceń.
DUCH ŚWIĘTY wykonuje co zamierza, wypowiada słowo i staję się co ma się stać.

To jest to poznanie KIM jest CHRYSTUS JEZUS.
CHRYSTUS JEZUS jest OJCEM ŚWIĘTYM.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: Zapowiedź Nowego Przymierza

Postprzez Haper » 28 gru 2014, o 22:58

veteran napisał(a):STWÓRCĄ WSZECHRZECZY jest DUCH ŚWIĘTY.
CHRYSTUS JEZUS jest DUCHEM ŚWIĘTYM.
CHRYSTUS JEZUS jest STWÓRCĄ WSZECHRZECZY.

Zatem nie ma miejsca wydawanie poleceń.
DUCH ŚWIĘTY wykonuje co zamierza, wypowiada słowo i staję się co ma się stać.

To jest to poznanie KIM jest CHRYSTUS JEZUS.
CHRYSTUS JEZUS jest OJCEM ŚWIĘTYM.


Veteranie...Nie ukrywam, że kłębią się z Twojego powodu we mnie dziwne uczucia :)
Argumety...argumenty...nie karm mnie nijakim splotem słów.
Nie obstaję za twoim poglądem i twoją interpretacją bo wydaje mi się, że to wszystko ograne ale z chęcią poczytam jeśli zechcesz się ze mną podzielić dłuższą wypowiedzią popartymi argumentami, które zawsze mają dwie strony i w taki też sposób trzeba rozpatrywać za i przeciw by mieć pewność w niepewności gdy nie ma powątpiewania. :)
,,Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
Avatar użytkownika
Haper
 
Posty: 88
Dołączył(a): 18 gru 2014, o 23:53

Re: Zapowiedź Nowego Przymierza

Postprzez Haper » 28 gru 2014, o 23:08

I co też mnie dziwi, że z taką łatwością idzie Ci przenosić mój post w miejsce gdzie według Ciebie będzie lepiej go umieścić nie biorąc pod uwagę mojego zdania zwracając uwagę na to, że nie bez powodu umieściłem mój post tam gdzie go umieściłem.
,,Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
Avatar użytkownika
Haper
 
Posty: 88
Dołączył(a): 18 gru 2014, o 23:53

Re: Zapowiedź Nowego Przymierza

Postprzez veteran » 29 gru 2014, o 09:54

Post przeniosłem gdyż nie był on w temacie BOŻE WCIELENIE. Nie miej mi tego za złe.

Chcesz argumentów? Masz je w Biblii.
Ale tu przede wszystkim jest potrzebne objawienie.
To CHRYSTUS JEZUS objawia KIM jest.
To nie zadanie z algebry, to nie wiersz do nauki na pamięć to dar poznania który otrzymujemy od CHRYSTUSA JEZUSA.
Trzeba wywyższyć SYNA i modlić się do NIEGO a ON objawi KIM jest.

To co przedstawiłeś jest czymś w rodzaju binitarianizmu?
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: Zapowiedź Nowego Przymierza

Postprzez imsylii » 29 gru 2014, o 21:48

Biblia Poznańska (1974/75)

1Co 8:2-6 bp "(2) Jeżeli komuś wydaje się nawet, że coś wie, to nie pojął on jeszcze, w jaki sposób należy z tej wiedzy korzystać. (3) A jeżeli ktoś kocha Boga, tego Bóg uznaje za swego. (4) W wypadku więc pokarmów pochodzących z ofiar składanych bożkom wiemy, że nie ma na świecie żadnego bożka i żadnego bóstwa. Jest tylko jeden Bóg. (5) Chociaż mówi się o istnieniu bogów czy to na niebie, czy to na ziemi - jakby rzeczywiście było wielu bogów i panów - (6) to dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Wszystko pochodzi od Niego, a my dla Niego żyjemy. Jeden jest również Pan - Jezus Chrystus, dzięki któremu wszystko istnieje i przez którego my także jesteśmy."
BLB
Avatar użytkownika
imsylii
 
Posty: 42
Dołączył(a): 17 gru 2014, o 22:19

Re: Zapowiedź Nowego Przymierza

Postprzez Haper » 29 gru 2014, o 21:58

imsylii napisał(a): 1Co 8:2-6 bp

Tu masz literówkę :)
*1Kor

Dzięki za ten fragment, już w tamtym poście mogłem go wrzucić ale umknęło mi widocznie po drodze :)
,,Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
Avatar użytkownika
Haper
 
Posty: 88
Dołączył(a): 18 gru 2014, o 23:53

Re: Zapowiedź Nowego Przymierza

Postprzez Haper » 29 gru 2014, o 22:06

,,Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus! A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi." 1Tes 3,11-13 Biblia Tysiaclecia
,,Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
Avatar użytkownika
Haper
 
Posty: 88
Dołączył(a): 18 gru 2014, o 23:53


Powrót do CHRYSTUS JEZUS

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość