יהוה
CHRYSTUS JEZUS jest OBJAWIONYM DUCHEM ŚWIĘTYM

יהוה

Postprzez veteran » 9 paź 2015, o 15:55

2 Moj. 3:14
14. Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim: Będę posłał mię do was.
(BG)
BÓG przedstawił się Mojżeszowi następująco: אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה
BÓG mówi tak o SOBIE w pierwszej OSOBIE.
W transliteracji mamy: EHYEH ASHER EHYEH.
Tłumacząc to wiemy że BÓG powiedział o SOBIE: JESTEM KTÓRY JESTEM, JESTEM KTÓRY BĘDZIE.

Kiedy ludzie mówią o BOGU to mówią: ON JEST, ON BĘDZIE, TEN KTÓRY JEST, TEN KTÓRY BĘDZIE.
W hebrajskim w trzeciej osobie będzie to: יְהֹוָה

Zatem BÓG dał się poznać jako TEN KTÓRY JEST, KTÓRY BĘDZIE.
To niesie ze sobą o wiele więcej bowiem BÓG nie tylko jest WIECZNIE ISTNIEJĄCY ale jest SAMOISTNIEJĄCY, jest niezależny od nikogo i niczego.

TEN KTÓRY jest i BĘDZIE - יְהֹוָה - jest IMIENIEM BOGA ale nie tyle własnym co jest logiczne i poparte Biblią ale ukazuje KIM i JAKIM jest BÓG, ukazuje JEGO CHARAKTER.

Rozwinięcie tego mamy w:
2 Moj. 34:6-7
6. Bo przechodząc Pan przed twarzą jego, wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nie rychły do gniewu, a obfity w miłosierdziu i w prawdzie;
7. Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, gładzący nieprawość i przestępstwo i grzech, nie usprawiedliwiający winnego, nawiedzając nieprawość ojcowską w synach i w synach synów ich do trzeciego i do czwartego pokolenia.
(BG)

Praktycznie IMIĘ BOGA ujawnił SOBĄ CHRYSTUS JEZUS.

Jan. 17:1-11
1. To powiedziawszy Jezus, podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też i Syn twój uwielbił ciebie.
2. Jakoś mu dał moc nad wszelkiem ciałem, aby tym wszystkim, któreś mu dał, dał żywot wieczny.
3. A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
4. Jam cię uwielbił na ziemi, i dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił.
5. A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, niżeli świat był.
6. Objawiłem imię twoje ludziom, któreś mi dał z świata; toć byli i dałeś mi je, i zachowali słowa twoje.
7. A teraz poznali, iż wszystko, coś mi dał, od ciebie jest.
8. Albowiem słowa, któreś mi dał, dałem im; a oni je przyjęli, i poznali prawdziwie, iżem od ciebie wyszedł, a uwierzyli, żeś ty mię posłał.
9. Jać za nimi proszę, a nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał; bo twoi są.
10. I wszystko moje jest twoje, a twoje moje, i uwielbionym jest w nich.
11. A nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj je w imieniu twojem, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my.
(BG)

IMIĘ BOGA jest wplecione w przymierze z Izraelem.

2 Moj. 3:15
15. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza: Tak rzeczesz do synów Izraelskich: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, i Bóg Jakóbów posłał mię do was; toć imię moje na wieki, i to pamiętne moje od narodu do narodu;
(BG)

To jest zawsze ON SAM OSOBIŚCIE, ZAWSZE ŚWIĘTY, ZAWSZE SPRAWIEDLIWY, ZAWSZE LOJALNY, WIERNY wobec tych którzy zachowują JEGO SŁOWO, JEGO PRAWO, JEGO PRZYMIERZE.


Tak, יְהֹוָה odnosi się do BOGA jednak nie stanowi JEGO OSOBISTEGO IMIENIA ale TYLKO ON może tak o SOBIE mówić. Nikt nigdy nie mógł, nie może i nie będzie mógł powiedzieć że JEST TYM KTÓRY JEST I BĘDZIE. To IMIĘ należy wiecznie wyłącznie do BOGA. To stanowi opis BOŻEGO JESTESTWA, BOŻEJ NATURY i BOŻEGO CHARAKTERU i jest przypisane do BOGA.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: יהוה

Postprzez veteran » 11 paź 2015, o 11:24

Izaj. 43:1-25
1. Ale teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, o Jakóbie; i który cię uczynił, o Izraelu! Nie bój się, bom cię odkupił, a wezwałem cię imieniem twojem; mójeś ty.
2. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeźli przez rzeki, nie zaleją cię; pójdzieszli przez ogień, nie spalisz się, a płomień nie imie się ciebie.
3. Bom Ja Pan, Bóg twój,Święty Izraelski, zbawiciel twój. Dałem za cię na okup Egipt, ziemię Murzyńską, i Sabę miasto ciebie.
4. Zaraz jakoś drogim uczyniony przed oczyma memi, jesteś uwielbionym, a Jam cię umiłował; przetoż dałem ludzi za cię, i narody za żywot twój.
5. Nie bój się, bom Ja z tobą; od wschodu słońca przyprowadzę zaś nasienie twoje, i od zachodu zgromadzę cię.
6. Rzekę północnej stronie: Wróć: a południowi: Nie zabraniaj. Przywiedź zasię synów moich z daleka, a córki moje od kończyn ziemi;
7. Każdego, który się nazywa imieniem mojem, i któregom ku chwale swojej stworzył, któregom ukształtował, i któregom uczynił.
8. Wywiedź lud ślepy, który już ma oczy i głuchy, który już ma uszy.
9. Wszystkie narody niech się społu zejdą, i niech się zgromadzą ludzie. Któż jest między nimi, coby to opowiedział, a przeszłe rzeczy nam oznajmił? Niech stawią świadków swoich, a będą usprawiedliwieni; albo niech słyszą i rzekną: Prawdać jest!
10. Wyście świadkowie moi, mówi Pan, i sługa mój, któregom obrał, abyście wiedzieli i wierzyli mi, i zrozumieli, żem Ja jest, a że przedemną nie był stworzony Bóg, ani po mnie będzie.
11. Ja, Jam jest Pan, a niemasz oprócz mnie zbawiciela.
12. Ja oznajmuję i wyswabadzam, i opowiadam, a niemasz nikogo między wami z obcych bogów; i wyście mi tego świadkami, mówi Pan, żem ja Bóg.
13. Pierwej niż dzień był, Jam jest, a niemasz, ktoby wyrwał z ręki mojej; gdy co uczynię, i któż to odwróci?
14. Tak mówi Pan, odkupiciel wasz, Święty Izraelski: Dla was poślę do Babilonu, i oderwę wszystkie zawory, i Chaldejczyków z okrętami, w których się oni chlubią.
15. Jam jest Pan, Święty wasz; Stworzyciel Izraelowy, Król wasz.
16. Tak mówi Pan, który sposobił na morzu drogę, i ścieszkę na bystrych wodach.
17. Który wywodzi wozy i konie, wojsko i siłę; czyni, że oraz upadają, a nie powstawają: gasną jako knot gaśnie.
18. Nie wspominajcie pierwszych rzeczy, a starodawnych nie uważajcie.
19. Oto Ja czynię rzecz nową, a zaraz się zjawi; izali tego nie poznacie Nadto sposobię na puszczy drogę, a na pustyni rzeki.
20. Chwalić mię będzie zwierz polny, smoki, i sowy, żem wywiódł na puszczy wody, a rzeki na pustyni, abym dał napój ludowi memu, wybranemu ludowi memu.
21. Lud ten, którym sobie stworzył, chwałę moję opowiadać będzie;
22. A tyś mię nie wzywał, o Jakóbie! owszemeś sobie utęsknił ze mną, o Izraelu!
23. Nie przywiodłeś mi bydlątka na całopalenie twoje, i ofiarami twemi nie uczciłeś mię; nie przymuszałem cię, abyś mi służył ofiarami śniednemi, anim cię obciążał tem, abyś mi kadził;
24. Nie kupiłeś mi za pieniądze wonnych rzeczy, aniś mię tłustością ofiar twoich opoił; aleś mię obciążył grzechami twemi, a zadałeś mi pracę nieprawościami twojemi.
25. Ja, Ja sam gładzę przestępstwa twoje dla siebie, a grzechów twoich nie wspomnę.
(BG)


Warto też zwrócić na wersety 11 oraz 25 w których mamy potwierdzenie że ZBAWICIELEM jest BÓG.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo


Powrót do CHRYSTUS JEZUS

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron