Śmierć

Śmierć

Postprzez veteran » 30 lip 2015, o 17:42

Śmierć - nie będzie cie tak jak nie było

ZAPŁATĄ ZA GRZECHY JEST ŚMIERĆ

" Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. (21) Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. (22) Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. (23) Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. " - List apostoła Pawła do Rzymian 6:21-23 Biblia Warszawska


" są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią " - Rzymian 1:29-32 BW

" Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. " - Rzymian 5:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Aby, jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. " - Rzymian 5:21 UBG

" Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. " - Rzymian 7:5 UBG


" Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy! To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności " Rzymian 7:13 BW

" Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną.
16 Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego któż jest zdatny? " - 2 Koryntian 2:15-16 UBG


" Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; (15) potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. " - List Jakuba 1:14-15 Biblia Warszawska

" Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci " - Objawienie Jana 2:11 Biblia Warszawska

" Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat " - Objawienie Jana 20:6 BW

" I śmierć, i piekło ( HADES - grób - moje sprostowanie) zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć " - Objawienie Jana 20:14 BW

" Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga " - Objawienie Jana 21:8 BW


,, Zapłatą za grzechy jest śmierć " - mowa tutaj nie tylko od śmierci która dotyka obecnie wszystkich ludzi, ale mowa też o wiecznej karze. To śmierć będzie zapłatą dla bezbożnych na Chrystusowym Sądzie - druga śmierć. Wiele osób nie wie czym jest śmierć, dotyczy to również wielu chrześcijan. Wielu chrześcijan nie wie czym jest śmierć, co oznacza śmierć. Wróg ludzkości - szatan miesza również w tym temacie. Stara się on podtrzymywać swe stary kłamstwo z Edenu : " Na pewno nie umrzecie " - Księga Rodzaju 3:4b

" Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci" - księga przysłów Salomona 11:4, Biblia Warszawska - nie może chodzić o doczesną śmierć, bo ta dotyka zarówno sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych, ale chodzi o drugą śmierć - karę śmierci jaka czeka na potępionych - gdyż taki otrzymają wyrok na Sądzie Bożym. No ale właśnie czym jest śmierć ?? co to jest śmierć ??

CZYM JEST ŚMIERĆ ??


Moim zdaniem łatwo rozwiązać ten temat. Śmierć jest takim stanem w jakim byliśmy przed poczęciem. Chcesz wiedzieć co jest zaraz po śmierci ?? To samo co przed narodzinami. Gdy ktoś się spyta - co robiłeś 1500 roku ?? To powiesz : Nic, nie żyłem wtedy. Nie było mnie. I to samo jest z człowiek z chwilą śmierci. Traci wszelką świadomość. Ciało zaczyna się rozkładać. Zmarła osoba nic nie wie. Nie ma żadnej świadomości, żadnej aktywności. Nie odczuwa również płynącego czasu, więc np setki czy tysiące lat dla zmarłego np dla Abla i innych zmarłych to będzie jak mgnienie oka - jedni obudzą się przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, drudzy obudzą się po 1000 - letnim Królestwie - na Sąd potępienia.
Śmierć jest odwrotnością życia. Podczas życia można robić różne czynności, różne rzeczy - w śmierci nie można nic czynić. Żywi mogą kochać, nienawidzić - zmarli nie mogą tego, nie mogą okazywać żadnych innych uczuć. Żywi mogą się śmiać, płakać, odczuwać ból lub radość i cały szereg innych rzeczy ale zmarli nic z tych rzeczy nie mogą. Żywi mogą gdzieś pójść, mogą rozmawiać - zmarli tego nie mogą. Żywi mogą czynić sprawiedliwość lub grzeszyć ale zmarli nie mogą nic z tych rzeczy. Żywi mogą być mądrzy albo głupi ale zmarli nie mają ani mądrości ani głupoty. O niczym nie wiedzą, nie mają żadnych myśli, żadnych uczuć - można powiedzieć że nie istnieją. Są w takim samym położeniu jak przed poczęciem. Po prostu nie ma ich. I taki ostatecznie los czeka potępionych - nie będzie ich.

" Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie " - Księga Koheleta 9:5


" Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. " - Koheleta 9:10 Biblia Warszawska

PO ŚMIERCI NIE PAMIĘTA SIĘ o BOGU , NIE MOŻNA WIELBIĆ BOGA PO ŚMIERCI


Gdyby istniała jakakolwiek aktywność po śmierci, to byłoby wielbienie Boga. Jeśli po śmierci nie można wielbić Boga, to nie można również czynić wszelkich innych rzeczy. Wielbić Boga - to zawsze dobra i miła Bogu rzecz, ale jeśli zmarli nie są w stanie tego robić to i nie są w stanie robić nic innego jak mówi Biblia. Skoro po śmierci nie pamięta się o Bogu, to nie pamięta się również o pomniejszych sprawach. Dla mnie temat jest prosty, ale ten który powiedział "na pewno nie umrzecie", przekręca definicję śmierci. Przez to może oszukiwać demonicznymi objawieniami zwanymi maryjnymi, może uprawiać kult zmarłych, czyściec i zwodzić ludzi na wszelkie inne religie i filozofie - które bazują na tzw nieśmiertelnej duszy. Demony mogą podszywać się pod zmarłych, przybierać różne inne wyglądy i oszukiwać : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/ ... -swoj.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/ ... -swoj.html


" Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, Zbaw mnie przez łaskę swoją! (6) Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, A w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie? " - Psalm 6:5-6 BW

" Jakiż zysk z krwi mojej, Z mojego zejścia do grobu? Czy proch może cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność twoją? " - psalm 30:10 BW


" Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, W imieniu twoim podnosić będę ręce moje" - psalm 63:5 BW

" Będę śpiewał Panu, pókim żyw,Będę grał Bogu memu, póki jestem " - psalm 104:33 BW


" Chwalić będę Pana, pókim żyw, Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. (3) Nie pokładajcie ufności w książętach Ani w człowieku, który nie może pomóc! (4) Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. " - psalm 146:2-4 BW

" Nie w krainie umarłych bowiem cię wysławiają, nie chwali ciebie śmierć, nie oczekują twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. (19) Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj, ojciec dzieciom ogłasza twoją wierność." - Izajasz 38:18-19 Biblia Warszawska

Żywy, tylko żywy może wysławiać Boga. Martwi o niczym nie wiedzą, nie mają żadnej świadomości. więc i o Bogu nie pamiętają, ani o niczym innym. Nie wysławiają Boga, ani nie robią nic innego. Śmierć jest odwrotnością życia i wszystkiego co życia ze sobą niesie. Śmierć to stan taki jak przed poczęciem. Człowieka nie ma, jest trup który obraca się w proch.


" Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. (16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było " - Księga Abdiasza 1:16 Biblia Warszawska

" Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki " - Księga Malachiasza 3:19 Biblia Warszawska
W chwili śmierci będziesz czytelniku w takim samym stanie w jakim byłeś w roku 1900, 1800, 1700 itd - nie było cie, nie żyłeś. Po śmierci również nie żyje się, a więc nie ma człowieka jak przed narodzinami. A wszystko aż do momentu zmartwychwstania - obyśmy wszyscy mieli udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Tacy nie przypadkowo nazwani są błogosławionymi - oni wejdą do Nowego Jeruzalem przed bramy - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/ ... olski.html
Będą nieśmiertelni - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/ ... -nowe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/ ... -nowe.html

Pozostali pójdą na unicestwienie - na śmierć, drugą śmierć. Chrystus nie jest psychopatą aby miał pastwić się nad kimś dla pastwienia. Karą będzie brak udziału w życiu - we wspaniałym życiu w nowym wszechświecie, na nowej ziemi i w nowych ciałach. Gdy potępieni zobaczą co stracili przed swoją bezbożność, umiłowanie grzechu to świadomość utraty tego i zbliżającego unicestwienia będzie wystarczającą dla nich karą.

" Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego " - 2 List apostoła Pawła do Tesaloniczan 1:9 BW

" Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy; " - 2 Tesaloniczan 1:9 UBG - "zatracenie" - OLETHROS- strong numer 3639 : "ruina, zagłada, zniszczenie". Potępieni będą zniszczeni, stracą najwspanialszą rzecz - przebywanie w obecności Chrystusa. Taka kara jest sprawiedliwa i wystarczająca. Nie będą żyć, nie będzie ich, a zbawieni będą zażywać przez nieskończoność samych wspaniałości, niewyobrażalnych wspaniałości.


Nikt nie musi nikogo męczyć w ogniu, czy gdzieś indziej - nie ma to wsparcia biblijnego : "na wieki wieków" - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=245 - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=245

"Łazarz niesprawiedliwy bogacz i Abraham" - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7655 - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7655


dusza część 1 : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=236 - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=236

dusza część 2 : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=237 - http://zbawieni.com/showthread.php?tid=237

o śnie śmierci : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/ ... a-kum.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/ ... a-kum.html


" Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. " - Ewangelia Jana 8:51 Biblia Warszawska - ci którzy nie zachowają Słowa Chrystusa, ujrzą wieczną śmierć a ci którzy zachowają Słowa nie ujrzą nigdy śmierci. " Śmierci nie ujrzy na wieki " - chodzi o drugą śmierć - karę dla potępionych, bo przecież pierwsza śmierć dotyka również tych którzy zachowują Słowa Zbawcy. Ale druga śmierć - bezpowrotne unicestwienie dotknie tylko tych którzy odrzucają Chrystusa, nie chcą Go uznać swym Panem i Zbawicielem lub tych którzy mają tylko na języku wiarę ale swoimi uczynkami są daleko od Zbawcy, nie zachowują Słów Zbawiciela. Tacy ujrzą wieczną śmierć.

" I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. 26 A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? " - Ewangelia Jana 11:26 UBG - W 26 wersecie chodzi o śmierć jaka czekać będzie potępionych. " Nigdy nie umrze " - nie chodzi tutaj o śmierć jaka dotyka wszystkich ludzi - tak uczniów Chrystusa jak i tych którzy odrzucają Go. Ale chodzi o drugą śmierć. Kto prawdziwie wierzy w Chrystusa, nie będzie dotknięty drugą śmiercią, a ci którzy odrzucają Zbawcę i gardzą Jego nauką - ci ujrzą drugą śmierć - czyli ostateczne, bezpowrotne unicestwienie w Gehennie. Taka kara jest sprawiedliwa. Kara śmierci - wieczne oddalenie od Boga, unicestwienie, brak udziału we niesamowitych wspaniałościach nowego wszechświata, nowej ziemi i nowego życia - to wszystko jest sprawiedliwe i zgodne z Bożym Charakterem i Bożą miłością. Nie ma moim zdaniem zachwianej równowagi między sprawiedliwością i miłością jak w przypadku pastwienia się przez nieskończoność nad potępionymi. Nie ma wg mnie w tym logiki, miłości i sprawiedliwości - moim zdaniem to nauka diabelska a nie Boża. Tak jak nieśmiertelna dusza, tak i owoce tej nauki w postaci tzw piekła jako nieskończonego cierpienia potępionych, czy nieskończonego ich cierpienia w ogniu to wg mnie nielogiczne nauki i niezgodne z mądrością, sprawiedliwością i charakterem OJCA i SYNA.


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/ ... e-byo.html
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Powrót do ROZWAŻANIA BIBLIJNE

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość