12 Apostoł

12 Apostoł

Postprzez lutien » 1 sty 2015, o 21:08

DWUNASTY APOSTOŁ


Jednym z dowodów boskiego pochodzenia i nieomylności Biblii jest to, że w odróżnieniu od dzieł ludzkich, im bardziej szczegółowo ją badać, tym bardziej zdumiewająca okazuje się jej wewnętrzna spójność i zgodność. Sprzeczności, jakich dopatrują się w niej krytycy, wynikają z powierzchownego jej studiowania i znikają po dokładnym rozważeniu problemu i porównaniu wszystkich miejsc dotyczących danego zagadnienia. Powyższy fakt chcemy tutaj zilustrować ciekawym przykładem dwunastego apostoła Pana Jezusa.

Wiemy, iż Pan Jezus wybrał spośród Swoich uczniów dwunastu i nazwał ich apostołami (Łk 6:12–16). Należał do nich także Judasz Iskariota, który później stał się Jego zdrajcą (w. 16; Łk 22:47). W pewnej rozmowie Jezus dał apostołom taką obietnicę: „Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich” (Mt 19:28). Czyżby zapomniał o Judaszu? Albo czyżby wbrew twierdzeniu apostoła Jana Jezus nie wiedział jednak, kto Go wyda? (J 6:64) Albo czyżby Judasz mimo swojej zdrady miał siedzieć w gronie 24 starców? (Obj 4:4) Czyby imię zdrajcy miało widnieć na jednym z dwunastu kamieni węgielnych Nowej Jerozolimy? (Obj 21:14) Pochopni mogliby łatwo zarzucić niedokładność Jezusa, lecz badajmy tę sprawę dalej.

Ewangeliści relacjonują, iż po Swym zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jedenastu i tym, którzy z nimi byli (Mk 16:14; Łk 24:33). Przy tym właśnie spotkaniu podkreślił, że są oni świadkami Jego zmartwychwstania (Łuk. 24:18) i że posyła ich dla składania o tym świadectwa (J 20:21). Jedenastu wymienia też autor Dziejów Apostolskich (1:3), wspominając o ich wybraniu na świadków Jego zmartwychwstania (w. 2,3,8). Judasz, „jeden z dwunastu” (Mk 14:20) wtedy już nie żył (Mt 27:5). Lecz oto, relacjonując później te same wydarzenia tuż po zmartwychwstaniu Jezusa, apostoł Paweł pisze: „…ukazał się Kefasowi, potem dwunastu”(1Ko 15:5). — Oj, Pawle, Pawle! Czyżbyś zapomniał albo nie wiedział o ubytku w gronie apostołów? — Mamy tu pozornie nową niedokładność tekstu Biblii.

Lecz czy rzeczywiście Jezus, a później Paweł, popełnili błąd? Czy da się obronić poprawność tych miejsc i ich zgodność z faktem zdrady i śmierci Judasza? Oczywiście, że tak! Słowo Boże jest precyzyjne i doskonałe. Kluczem do wyjaśnienia tych pozornych sprzeczności jest tekst z Dziejów Apostolskich (1:15–26). Wspominając o śmierci Judasza, który „został… zaliczony do naszego grona i brał udział w tej służbie” (w. 17) i o starotestamentowym proroctwie „urząd jego niech weźmie inny” (w. 20; Ps 109:8), apostoł Piotr stwierdza: „Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania” (w. 21,22). Po modlitwie los padł na Macieja „aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie” (w. 25) i ów „został dołączony do grona jedenastu apostołów” (w. 26). W ten sposób została więc przywrócona liczba dwunastu apostołów. Ten, który zastąpił Judasza, spełniał więc oczywisty warunek: był jednym z tych, którzy towarzyszyli Jezusowi od Jego chrztu aż po wniebowstąpienie, i dzięki temu był naocznym świadkiem Jego zmartwychwstania (w. 21,22). Z warunku tego wynika też, że Maciej musiał być obecny, kiedy Jezus mówił o zasiadaniu apostołów na dwunastu tronach (Mt 19:28), oraz że był też obecny przy ukazaniu się Jezusa apostołom po zmartwychwstaniu (Mk 16:14; Łk 24:33; 1Ko 15:5). Zarówno więc wypowiedź Jezusa (Mt 19:28), jak i wypowiedź Pawła (1Ko 15:5) są zupełnie poprawne, ale tylko gdy uwzględnić, że dotyczą one już tego uzupełnionego grona dwunastu.

Z zestawienia przytoczonych tekstów wynika też wyraźnie, że dwunastym apostołem w miejsce Judasza nie może być Paweł, po pierwsze: ponieważ nie był naocznym świadkiem zmartwychwstania (Dz 1:21), po drugie: ponieważ na pewno nie był obecny przy rozmowie Jezusa (Mt 19:28). Paweł nazywa siebie apostołem (1Ko 9:1, 15:9; 2Ko 1:1, 12:12), ale w sensie jednego z urzędów w Kościele Chrystusowym (Dz 14:14; 1Ko 12:28; Ef 4:11), nie zaś w sensie przynależności do grona dwunastu, co wynika jasno z jego wypowiedzi o ukazaniu się Jezusa dwunastu (1Ko 15:5), w czym on sam na pewno nie uczestniczył.

Miejsce to dowodzi więc także pośrednio, że Paweł akceptował wybór Macieja. Funkcja dwunastu jako naocznych świadków zmartwychwstania wynika jasno z wielu miejsc (Dz 1:22, 2:32, 3:15, 4:33, 5:32, 10:39, 10:41). Paweł nigdy nie podawał się za świadka zmartwychwstania, lecz powoływał się w tym celu na świadectwo tych, którym Jezus „ukazywał się przez wiele dni” (Dz 13:31), mając na myśli niewątpliwie apostołów z grona dwunastu, sam zaś był tylko świadkiem tego, co widział i słyszał i tego, co mu miało zostać objawione (Dz 22:15, 26:16). Nie można podważać przynależności Macieja do grona dwunastu argumentując tym, że nie mamy żadnych dalszych relacji o jego działalności apostolskiej, gdyż działał on w gronie dwunastu (Dz 6:2), ponadto zaś brak takich relacji o większości osób z tego grona.

Tak więc pozornie sprzeczne teksty biblijne po dokładniejszym zbadaniu okazują się całkowicie zgodne i zdumiewająco dokładne nawet w najdrobniejszych szczegółach. Wniosek stąd taki, że napotykając na miejsce niezrozumiałe lub pozornie niezgodne z innymi, powinniśmy unikać pochopnych wniosków, a raczej starać się przez wnikliwe porównanie z innymi miejscami dojść do bardziej pełnego zrozumienia treści danego tekstu biblijnego.

J. K.


http://www.docelu.biblia.info.pl/artykuly/da.htm
"Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego."Ewangelia wg.św. Mateusza
Avatar użytkownika
lutien
 
Posty: 13
Dołączył(a): 26 gru 2014, o 20:39

Re: 12 Apostoł

Postprzez Kaleb » 23 mar 2015, o 10:43

Jakie intencje Tobą kierują poprzez zamieszczenie tego cudzego artykułu ? Przydałoby się chociaż jedno zdanie...
Bóg pragnie (a ja razem z Nim) żeby wszyscy ludzie uwierzyli, zostali zbawieni i doszli do Jego poznania
Avatar użytkownika
Kaleb
 
Posty: 26
Dołączył(a): 20 mar 2015, o 08:32

Re: 12 Apostoł

Postprzez Haper » 23 mar 2015, o 12:03

Kaleb. Jakie intencje możesz posiadać i ty kiedy zamieszczasz cudze słowa z Pisma Świętego na tym forum? Czy wymagają one w tedy komentarza kiedy zostało w nich wszystko powiedziane i jest to zrozumiałe dla wszystkich? To oczywiście pytanie retoryczne :)
Po cóż Ci jej zdanie kiedy jest ono zawarte w artykule jeśli nie dodała nic od siebie ponad to co tam jest? Daje Ci ona możliwość jak sądzę wyrobienia sobie własnego zdania, nie opartego o myśli innych osób, które się z tym tekstem zapoznały.
,,Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
Avatar użytkownika
Haper
 
Posty: 88
Dołączył(a): 18 gru 2014, o 23:53

Re: 12 Apostoł

Postprzez kesja » 24 mar 2015, o 11:13

Z powyzszego wpisu o apostołach zapewne chodzo o ap Pawła ktory stał sie apostołem kontrawersyjnym opluwanym wyzywanym nie mniej niz Ten który go powołał .

Zapewne chodzi o wypowiedzi jak go widza czytający czy np dla mnie ap Paweł jest apostołem-pozłancem czy nie jest.
Jak najbardziej jest i bede go broniła przed oszczercami kubikowej wylegarni.
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32

Re: 12 Apostoł

Postprzez Kaleb » 24 mar 2015, o 12:15

Haper napisał(a):Kaleb. Jakie intencje możesz posiadać i ty kiedy zamieszczasz cudze słowa z Pisma Świętego na tym forum? Czy wymagają one w tedy komentarza kiedy zostało w nich wszystko powiedziane i jest to zrozumiałe dla wszystkich? To oczywiście pytanie retoryczne :)
Po cóż Ci jej zdanie kiedy jest ono zawarte w artykule jeśli nie dodała nic od siebie ponad to co tam jest? Daje Ci ona możliwość jak sądzę wyrobienia sobie własnego zdania, nie opartego o myśli innych osób, które się z tym tekstem zapoznały.Zapisy z Biblii są ZUPEŁNIE czym innym niż przemyślenia człowieka pod którymi nie wiadomo czy podpisuje się Bóg...na info o tym musimy zaczekać na Sąd !
Myślę że jednak nawet teksty natchnione przez Ducha Bożego mogą i są RÓŻNIE rozumiane...dlatego te zapisy także wymagają wyjaśnienia jak dany człowiek je rozumie. Uważam jednak że problemem jest fakt nie uwzględniania CAŁEJ BIBLII.

Pomyśl logicznie, jeśli nie ma komentarza to z kim mam dyskutować. Z autorem artykułu czy z użytkownikiem forum ?
Bóg pragnie (a ja razem z Nim) żeby wszyscy ludzie uwierzyli, zostali zbawieni i doszli do Jego poznania
Avatar użytkownika
Kaleb
 
Posty: 26
Dołączył(a): 20 mar 2015, o 08:32

Re: 12 Apostoł

Postprzez Haper » 24 mar 2015, o 12:32

Kaleb napisał(a):Zapisy z Biblii są ZUPEŁNIE czym innym niż przemyślenia człowieka pod którymi nie wiadomo czy podpisuje się Bóg...na info o tym musimy zaczekać na Sąd !
Myślę że jednak nawet teksty natchnione przez Ducha Bożego mogą i są RÓŻNIE rozumiane...dlatego te zapisy także wymagają wyjaśnienia jak dany człowiek je rozumie. Uważam jednak że problemem jest fakt nie uwzględniania CAŁEJ BIBLII.

Pomyśl logicznie, jeśli nie ma komentarza to z kim mam dyskutować. Z autorem artykułu czy z użytkownikiem forum ?Nie są czymś innym gdyż zauważ właśnie, że mimo iż wstawisz tekst z Biblii bez komentarza to każdy przeciętny człowiek może inaczej to zinterpretować w stosunku do poprzedników czytających ów fragment.

Lutien już dawno nie zagląda na forum, ale jak zauważyłeś pewnie mimo braku komentarza i tak znalazły się osoby, z którymi dyskutujesz. To jest proste...widzisz tekst...piszesz co o nim sądzisz, bo nie piszesz co sądzisz o komentarzu lecz o tematyce, która jest poruszana...i następnie czekasz na odpowiedz. To logiczne. :)
,,Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
Avatar użytkownika
Haper
 
Posty: 88
Dołączył(a): 18 gru 2014, o 23:53


Powrót do ROZWAŻANIA BIBLIJNE

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość