Chrystus i Mądrość Boża

Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez .Cyprian. » 19 paź 2014, o 17:15

Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 1:24 napisał
BW

natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.


Chrystus jest Bożą Mądrością. Również w Ewangelii Łukasza mamy taki oto werset:

BW - Łukasza 11:49

Dlatego też i Mądrość Boża powiedziała: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować,


O Mądrości również czytamy w Księdze Przysłów 8:

BW

(1) Słuchaj! Mądrość tak woła, rozum tak się odzywa.
(2) Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się.
(3) Obok bram u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków głośno woła:
(4) Na was, mężowie, wołam, mój głos zwraca się do synów ludzkich.
(5) Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu!
(6) Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię, a prawe jest to, co wypowiadają moje wargi.
(7) Tak, moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg.
(8) Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust, nie ma w nich nic krętego i przewrotnego.
(9) Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę.
(10) Przyjmijcie moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto!
(11) Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale, i żadne klejnoty jej nie dorównają.
(12) Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, umiem udzielić dobrej rady.
(13) Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.
(14) U mnie jest rada i zdrowy rozsądek; mam rozum, mam także moc.
(15) Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa.
(16) Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie.
(17) Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie.
(18) U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie.
(19) Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze, niż doborowe srebro.
(20) Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa,
(21) darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują, i napełniając ich skarbce.
(22) Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna.
(23) Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata,
(24) gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody.
(25) Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona
(26) gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby.
(27) Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni.
(28) Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła,
(29) gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł podwaliny ziemi
(30) ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas,
(31) igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi.
(32) Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg!
(33) Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej!
(34) Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram!
(35) Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.Są to słowa o Bożej Mądrości. Fragment wersetu 35 - Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana - można porównać z następującymi wersetami:

BT - Jana 6:51

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

BW - Jana 11:25

Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.Ciekawe, moim zdaniem, jest też zestawienie takich wersetów, Słów Chrystusa. Jeden już był przytoczony poprzednio, a teraz wraz z drugim:

BT - Łukasza 11:49

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą.

---------------------------------

BT - Mateusza 23:34

Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.


Chrystus jest Mądrością Bożą.

BT - Jana 1:1

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.


Czym mamy się kierować?
BT - Mateusza 4:4

Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.Mamy żyć Słowem, Mądrością Bożą, Chrystusem.

Spójrzmy też, jak to jest mądrze napisał Paweł Apostoł:

BW - 1 Koryntian 1:22-24

(22) Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują,
(23) my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,
(24) natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.


Jak wiemy, Żydzi żądali od Chrystusa znaku z nieba. Taki znak mógł być tylko uczyniony Mocą Bożą.

Grecy zajmowali się filozofią (= umiłowanie mądrości). Z pewnością kładli w każdej rozmowie nacisk na ową mądrość, szczycili się swoimi filozofami.

Tymczasem, i Moc i Mądrość była, ale tylko dla powołanych! Był nią Chrystus!
Avatar użytkownika
.Cyprian.
 
Posty: 198
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:46

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez imsylii » 30 gru 2014, o 21:52

Fragment "Dialogu z żydem Tryfonem" Justyna Męczennika

http://jednoczmysie.pl/wp-content/uploa ... yfonem.pdf

"Mądrość poczęta jest z Boga, podobnie jak ogień z ognia.
61. „Złożę wam inne jeszcze świadectwo, moi przyjaciele – powiedziałem – pochodzące z Pism,
że Bóg wywiódł przed wszystkimi stworzeniami z siebie samego Początek, który był pewną
rozumną mocą, który nazywany jest przez Ducha Świętego to Chwałą Pańską, to Synem, to znów
Mądrością, to Aniołem, innym razem Bogiem, a jeszcze innym Panem i Logosem, przy innej znów
okazji nazywa On sam siebie Wodzem, mianowicie wtedy, gdy ukazał się On w ludzkiej postaci
Jozuemu, synowi Nuna. Może On bowiem być nazywany wszystkimi tymi imionami, skoro służy
On woli Ojca i skoro został On poczęty z Ojca aktem Jego woli; dokładnie tak, jak dzieje się to z
nami, kiedy bowiem wypowiadamy jakieś słowo, dajemy mu początek, jednakże nie przez
oderwanie, jakby słowo w nas miało się zmniejszać, kiedy je wypowiadamy; ale tak jak widzimy,
że ma to miejsce w przypadku ognia, który nie zmniejsza się, gdy inny się od niego podpala, ale
pozostaje taki sam, a ten, który został podpalony od niego, podobnie okazuje się istnieć sam z
siebie, nie umniejszając tego, od którego został odpalony. Słowo Mądrości, które samo jest tym
Bogiem poczętym z Ojca wszechrzeczy i Słowem, i Mądrością, i Mocą, i Chwałą Poczynającego,
niesie dla mnie dowód, kiedy mówi On przez Salomona, co następuje: «Oto opowiem wam co
zdarza się co dzień, przypomnę wydarzenia od dni wieczności i ukażę je. Pan mnie stworzył, swe
arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku nim
ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry
zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć. Bóg ziemię i pola uczynił – początek pyłu na
ziemi, gdy tron swój utwierdzał na skrzydłach wiatru i miejsca bezludne wysoko pod niebem,
byłam z Nim. Gdy umacniał niebiosa i gdy sprawił, że obłoki przytwierdzone są wysoko, a źródła z
głębin ziemi tryskają, kiedy umacniał fundamenty ziemi, ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą
Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy
synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą.
Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej
bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Kto mnie nie znajdzie, duszę
swą rani, śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka»”."
Avatar użytkownika
imsylii
 
Posty: 42
Dołączył(a): 17 gru 2014, o 22:19

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez .Cyprian. » 1 sie 2015, o 21:10

Taki temat się wyłonił na biblia.webd, więc wkleję może ten post:

Odnośnie Przysłów 8 i 9. Mamy tak: Mądrość, roztropność i głupotę. Pierwsza rzecz, która się wyróżnia to to, że upostaciowione są jedynie Mądrość i głupota. Roztropność nie jest upostaciowiona czy uosobiona, jest przedstawiona jako cecha, która jest związana z upostaciowioną Mądrością. Zauważyć można, że Mądrość mówi o sobie:

BW Przysłów 8:12 Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, umiem udzielić dobrej rady.
BH przysłów 8:12 אֲ‍ֽנִי־חָ֭כְמָה שָׁכַ֣נְתִּי עָרְמָ֑ה וְדַ֖עַת מְזִמֹּ֣ות אֶמְצָֽא

Zaś słowo roztropność to tutaj עָרְמָ֑ה. Słowo to w różnych strukturach pojawia się niewiele razy -> http://biblehub.com/hebrew/6195.htm i nigdy nie pojawia się formie upostaciowionej, np. Ja, roztropność. Nie ma nigdzie przy tym słowie אֲ‍ֽנִי. Natomiast przy Mądrości jest אֲ‍ֽנִי־חָ֭כְמָה - Ja, Mądrość. To wiele tu znaczy.

Nie mamy podstaw do twierdzeń, że jest tu jakiś paradoks, jakiś brat/siostra bliźniak Mądrości - roztropność. JEST Mądrość upostaciowiona, a nieupostaciowiona roztropność - jako cecha, jest przy Mądrości.

Natomiast głupota jest upostaciowiona, ale w jakże inny sposób. Nie ma mowy Ja, głupota, tylko Pani głupota, czyli Ona, głupota, opisana w trzeciej osobie.

BW Przysłów 9:13 Pani Głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna.
BH Przysłów 9:13 אֵ֣שֶׁת כְּ֭סִילוּת הֹֽמִיָּ֑ה פְּ֝תַיּ֗וּת וּבַל־יָ֥דְעָה מָּֽה

Kim jest? Moim zdaniem odpowiada na to werset 9:18, który mówi, co się stanie z tymi, którzy pójdą za panią głupotą:

BW Przysłów 9:18 Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach krainy umarłych.

Przecież to pasuje do diabła, szatana. I tak mówią niektórzy komentatorzy:

biblehub.com/commentaries napisał(a):
Gill's Exposition of the Entire Bible

A foolish woman is clamorous,.... Some by this woman understand folly itself, as opposed to wisdom; others blind reason, ignorant of divine things; others carnal sensual pleasure, which entices and draws men to that which is evil; others heresy and superstition; others the old serpent, the devil; ...

Tł. moje, najlepiej jak potrafiłem

Pani głupota jest hałaśliwa,... . Niektórzy przez tę kobietę rozumieją głupotę samą w sobie, jako opozycję do mądrości; inni przyczynę zaślepienia, [kogoś - przyp. Cyp] ignorującego rzeczy boskie; inni cielesną przyjemność zmysłową, która kusi i przyciąga ludzi do tego, co jest złe; inni herezję i zabobony; inni starego [starodawnego] węża, diabła; ...

Avatar użytkownika
.Cyprian.
 
Posty: 198
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:46

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez kesja » 2 sie 2015, o 18:54

Ciekawy ten temat na webd i zastanawia to co podajesz o Mądrości i głupocie i o prostaczkach.
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez .Cyprian. » 2 sie 2015, o 21:39

kesja napisał(a):Ciekawy ten temat na webd i zastanawia to co podajesz o Mądrości i głupocie i o prostaczkach.


W ogóle ten rozdział Przysłów jest niezmiernie ciekawy.
Avatar użytkownika
.Cyprian.
 
Posty: 198
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:46

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez kesja » 3 sie 2015, o 15:53

sa tu trzy przekłady który wybrac ?
____________________


אֵשֶׁת כְּסִילוּת הֹמִיָּה פְּתַיּוּת וּבַל-יָדְעָה מָּה׃

Biblia Warszawska:
Pani Głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna.
Biblia Tysiąclecia:
Niewiasta Głupota ciągle się rzuca, Pustota niczego nie pojmie.
Biblia Gdańska:
Niewiasta głupia świegotliwa jest, prostaczka, i nic nieumiejąca;

moze ktos wyjaśni znaczenie wyrazu roztropność ערמה Arma- czy moze ma to inne znaczenie bo te nasze przekłady to cos nie tak.

nie ma okreslenia pani .
inne określenie owej kobiety lb kobiecej głupoty jest okreslenie
peti / ptaja / ptajim ‖ pta'im / ptajot
naiwny i łatwowierny frajer {który uwierzy we wszystko, co usłyszy}
jeste bez wiedzy bez poznania .
Ostatnio edytowano 3 sie 2015, o 16:36 przez kesja, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez kesja » 3 sie 2015, o 16:20

Grecy szukali chachma -mądrości nie wiem czy to jest filozofia nie ma tez ze szukali szekel inteligencji ...
Moze szukali ale nie potrafili okreslic jak z oddawaniem czci Bogu którego nie znali ?
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez Nibelung » 3 sie 2015, o 18:40

.Cyprian. napisał(a):W ogóle ten rozdział Przysłów jest niezmiernie ciekawy.


Ja byłbym jednak ostrożny.
Robienie takich analogij jest zapewne bardzo nęcące,
ale często wychodzą potem z tego dziwne nauki.
Lepiej się Cyprianie samoograniczać :)
Salomon pisał raczej o mądrości jako cesze i myślę, że można na tym poprzestać.
Nibelung
 
Posty: 37
Dołączył(a): 18 kwi 2015, o 15:37

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez .Cyprian. » 3 sie 2015, o 18:52

Nibelung napisał(a):
.Cyprian. napisał(a):W ogóle ten rozdział Przysłów jest niezmiernie ciekawy.


Ja byłbym jednak ostrożny.
Robienie takich analogij jest zapewne bardzo nęcące,
ale często wychodzą potem z tego dziwne nauki.
Lepiej się Cyprianie samoograniczać :)
Salomon pisał raczej o mądrości jako cesze i myślę, że można na tym poprzestać.


Moim zdaniem nie. Na tę Mądrość wskazuje sam Chrystus i Paweł w Listach.
Poza tym, Pisma świadczą o Nim, o Chrystusie.
Avatar użytkownika
.Cyprian.
 
Posty: 198
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:46

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez Nibelung » 3 sie 2015, o 19:29

.Cyprian. napisał(a):Moim zdaniem nie. Na tę Mądrość wskazuje sam Chrystus i Paweł w Listach.


A czy wprost cytuje mówiąc, ze ta mądrość z Przysłów kryje Jezusa?

Poza tym, Pisma świadczą o Nim, o Chrystusie.


Tak myślałem, że powiesz :)
Zgadza się, ale nie zawsze wprost i tam, gdzie nie wiemy czy
to jest wprost o Jezusie, to jest ryzykowne twierdzić, ze tak.

Jezus po prostu w pełni posiadał tę cechę jaką jest mądrość,
gdyż był nie tylko doskonały, ale i odzwierciedlał w pełni Ojca.

Poza tym ciąg logiczny byłby tu straszny, bo oznaczałby, że
Bóg jest mądrości pozbawiony, bowiem mądrość to Jezus...
Czyli odrębny byt. To, że coś jest spersonifikowane, wcale
nie oznacza, ze kryje się za tym jakaś teologiczna osoba.
Może, ale nie musi.
Ostatnio edytowano 3 sie 2015, o 19:30 przez Nibelung, łącznie edytowano 1 raz
Nibelung
 
Posty: 37
Dołączył(a): 18 kwi 2015, o 15:37

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez Nibelung » 3 sie 2015, o 19:30

Nibelung napisał(a):
.Cyprian. napisał(a):Moim zdaniem nie. Na tę Mądrość wskazuje sam Chrystus i Paweł w Listach.


A czy wprost cytuje mówiąc, ze ta mądrość z Przysłów kryje Jezusa?

Poza tym, Pisma świadczą o Nim, o Chrystusie.


Tak myślałem, że powiesz :)
Zgadza się, ale nie zawsze wprost i tam, gdzie nie wiemy czy
to jest wprost o Jezusie, to jest ryzykowne twierdzić, ze tak.

Jezus po prostu w pełni posiadał tę cechę jaką jest mądrość,
gdyż był nie tylko doskonały, ale i odzwierciedlał w pełni Ojca.

Poza tym ciąg logiczny byłby tu straszny, bo oznaczałby, że
Bóg jest mądrości pozbawiony, bowiem mądrość to Jezus...
Czyli odrębny byt. To, że coś jest spersonifikowane, wcale
nie oznacza, ze kryje się za tym jakaś teologiczna osoba.
Może, ale nie musi.
Nibelung
 
Posty: 37
Dołączył(a): 18 kwi 2015, o 15:37

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez .Cyprian. » 23 wrz 2015, o 18:57

Nibelung napisał(a):
.Cyprian. napisał(a):Moim zdaniem nie. Na tę Mądrość wskazuje sam Chrystus i Paweł w Listach.


A czy wprost cytuje mówiąc, ze ta mądrość z Przysłów kryje Jezusa?

Poza tym, Pisma świadczą o Nim, o Chrystusie.


Tak myślałem, że powiesz :)
...


A cóż innego możemy powiedzieć?
Avatar użytkownika
.Cyprian.
 
Posty: 198
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:46

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez .Cyprian. » 7 sty 2016, o 18:48

Nibelung napisał(a):...
Jezus po prostu w pełni posiadał tę cechę jaką jest mądrość,
gdyż był nie tylko doskonały, ale i odzwierciedlał w pełni Ojca.

Poza tym ciąg logiczny byłby tu straszny, bo oznaczałby, że
Bóg jest mądrości pozbawiony, bowiem mądrość to Jezus...

Czyli odrębny byt. To, że coś jest spersonifikowane, wcale
nie oznacza, ze kryje się za tym jakaś teologiczna osoba.
Może, ale nie musi.


Nie. To jest myślenie na sposób ludzko-matematyczny, że:

oto w koszyku jest jabłko i gruszka; jeżeli wyciągnę z koszyka jabłko, to w koszyku pozostanie gruszka i w koszyku jabłka nie będzie.

Człowiek nie może objąć swoim umysłem BOGA.
Takie matematyczne myślenie niczego nie odda.

Chrystus powiedział, jak jest:

BW - Jana 14:10-11

(10) Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.
(11) Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie.
Avatar użytkownika
.Cyprian.
 
Posty: 198
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:46

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez Nibelung » 8 sty 2016, o 22:36

Cyprianie, nie szukaj na siłę czegoś, czego w tekście nie ma. A dobrze będzie :)
Ja wiem, że pewne herezje mogą być bardzo ponętne, ale nie ma to sensu, naprawdę :)
Nibelung
 
Posty: 37
Dołączył(a): 18 kwi 2015, o 15:37

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez .Cyprian. » 9 sty 2016, o 12:07

Nibelung napisał(a):Cyprianie, nie szukaj na siłę czegoś, czego w tekście nie ma. A dobrze będzie :)


Niczego na siłę nie szukam. Tak odbieram teksty biblijne mówiące o Mądrości Bożej.
Niektóre z nich wprost wskazują na Chrystusa, inne wskazują na Niego w swojej głębi.

Nibelung napisał(a):Ja wiem, że pewne herezje mogą być bardzo ponętne, ale nie ma to sensu, naprawdę :)


Nie o ponętność tu chodzi.
Ktoś inny, gdzieś indziej nazwie stosowanie logiki ludzkiej herezją w tym wypadku.
Czy o to chodzi?
Moim zdaniem, nie.

Próbowałeś kontrargumentować używając ludzkiej logiki, w zasadzie wprost - matematyki.
Chciałeś więc udowodnić.
Ja posłużę się zdaniem ze strony trynitarnej, bo zgadzam się z tym akurat zdaniem, właściwie z istotą tego zdania, choć trynitarianinem nie jestem:

It is true that we cannot "prove" to the unbeliever that "wisdom" in Proverbs Chapter 8 refers to the eternal Person of Jesus. But, to the those who believe in Jesus as their Lord and Savior, Proverbs Chapter 8 is virtually universally accepted as referring to the eternal person of Jesus Christ Himself.

Tł: Prawdą jest, że nie możemy "udowodnić" nieuznającym tego, że "Mądrość" w Przysłów 8 odnosi się do wiecznego Chrystusa. Ale dla tych, którzy wierzą w Jezusa, jako ich Pana i Zbawiciela, Przysłów 8 jest faktycznie powszechnie akceptowany jako odniesienie do wiecznego Chrystusa.
źródło: http://www.biblefood.com/proverb8.html

Dlatego, ja tu nie chcę "udowadniać", ani na siłę coś komuś wmawiać.
Piszę, jak odbieram te słowa. Niektórzy odbierają je tak samo, niektórzy - jak Ty - inaczej.
Avatar użytkownika
.Cyprian.
 
Posty: 198
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:46

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez Nibelung » 9 sty 2016, o 17:53

Zatem polecam odbierać je, tak jak napisano. :)

Jak słusznie się przyznali: It is true that we cannot "prove" to the unbeliever
that "wisdom" in Proverbs Chapter 8 refers to the eternal Person of Jesus.

I pozamiatane.
Nibelung
 
Posty: 37
Dołączył(a): 18 kwi 2015, o 15:37

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez .Cyprian. » 9 sty 2016, o 18:59

Nibelung napisał(a):Zatem polecam odbierać je, tak jak napisano. :)


I - moim zdaniem - odbieram tak, jak napisano.
Ale zawsze będę odbierał to jako Żywe Słowo -
- nie w sposób przesiąknięty na wyrost nurtem badackim.
Badackość (nie mylić z badaniem - bo badać trzeba) była u faryzeuszy,
i nie pomogła im.

Nibelung napisał(a):Jak słusznie się przyznali: It is true that we cannot "prove" to the unbeliever
that "wisdom" in Proverbs Chapter 8 refers to the eternal Person of Jesus.

I pozamiatane.


Przyznali słusznie, owszem, ale co ma z tym wspólnego zamiatanie?
Avatar użytkownika
.Cyprian.
 
Posty: 198
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:46

Re: Chrystus i Mądrość Boża

Postprzez Nibelung » 14 sty 2016, o 03:54

.Cyprian. napisał(a):I - moim zdaniem - odbieram tak, jak napisano.
Ale zawsze będę odbierał to jako Żywe Słowo -
- nie w sposób przesiąknięty na wyrost nurtem badackim.
Badackość (nie mylić z badaniem - bo badać trzeba) była u faryzeuszy,
i nie pomogła im.


W takim razie to jest badacyzm, a nie badanie :)

Przyznali słusznie, owszem, ale co ma z tym wspólnego zamiatanie?


To, że przyznali co tam jest w istocie napisane.
Nibelung
 
Posty: 37
Dołączył(a): 18 kwi 2015, o 15:37


Powrót do WERSETY

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości