Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez veteran » 20 paź 2014, o 21:07

Obj. 11:3
3. I dam je dwom świadkom moim, którzy prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, obleczeni będąc w wory.
(BG)


Świadkowie BOŻY, świadkowie CHRYSTUSOWI
Kim są świadkowie CHRYSTUSOWI?
Świadkowie CHRYSTUSOWI są CIAŁEM CHRYSTUSOWYM, KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM.


Księga mówi o dwóch.
Liczba 2 jest symbolem, przedstawia prawdziwość świadectwa, uwiarygadnia świadectwo.

Jan. 8:17
17. W zakonie waszym napisane jest: Iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest.
(BG)

Mat. 18:20
20. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich.
(BG)

[mylnie propaguje się tezę jakoby w dniach końca pojawi się od BOGA dwóch konkretnych świadków]

Świadkowie są obleczeni w wory czyli pokutują [obleczenie tego który pokutuje to wór].
A pokutowanie jest przyznaniem się do własnych grzechów, wyznanie ich, dostrzeżenie w sobie nieposłuszeństwa BOGU, szczerym głębokim żalem za grzechy, prośbą do BOGA o przebaczenie, prośbą o ŁASKĘ BOŻĘ i przemianą umysłu.
Pokuta jest darem od BOGA. DUCH ŚWIĘTY uświadamia człowiekowi jego błędne postępowanie. Ten zaczyn ku nowym narodzinom jest dziełem BOGA.

Mat. 4:17
17. Od onego czasu począł Jezus kazać i mówić: Pokutujcie, albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie.
(BG)

I tacy właśnie są ŚWIADKOWIE BOŻY, CHRYSTUSOWI.

Odrzucili zło-odrzucili grzech, wybrali posłuszeństwo SŁOWU BOŻEMU, wybrali życie z BOGIEM.

Świadkowie ci to OBLUBIENICA, to Współkróle i Współkapłani.

Świadkowie prorokują czyli głoszą EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ, głoszą CHRYSTUSA JEZUSA, głoszą SŁOWO BOŻE.
Świadkowie głoszą PRAWDĘ.


Obj. 11:2-3
2. Ale sień, która jest przed kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej; albowiem dana jest poganom, a miasto święte deptać będą czterdzieści i dwa miesiące.
3. I dam je dwom świadkom moim, którzy prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, obleczeni będąc w wory.
(BG)

Świadkowie głoszą PRAWDĘ, składają świadectwo o BOGU przez określony czas.
Ten czas to 1260 dni = 42 miesiące = 3,5 roku [7/2].
Zgodnie z tym że Objawienie Jana to księga symboli to również te liczby oznaczające pewien okres odczytujemy symbolicznie.
Liczba siedem oznacza pełnię a tu pełnię czasu.
Okres wyznaczony o którym czytamy w wyżej wymienionych wersetach to pewien określony, ustalony, ograniczony przez BOGA czas. Ten okres to CZAS KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO, CZAS BOŻEJ ŁASKI.

Miasto Święte to Lud Boży i właśnie to Lud Boży w CZASIE KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO jest niszczony przez szatański świat.


Obj. 11:4
4. Ci są dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana wszystkiej ziemi.
(BG)

Podobieństwo z;

Zach. 4:14
14. I rzekł: Teć są one dwie oliwy, które są u Panującego na wszystkiej ziemi.
(BG)

Przedstawienie człowieka [sprawiedliwego] jako oliwy jest symbolem tego iż ci ludzie podobają się BOGU bo to są ludzie wiary [wierni BOGU], że ci ludzie są obdarzeni BOŻĄ ŁASKĄ [świetnie to się komponuje z wcześniej wspomnianym CZASEM ŁASKI].
Symbol oliwy ma jeszcze jedną wymowę bo oni pomagają innym zbliżyć się do BOGA, bo ich posługa pomaga naprawiać ludzkie relacje z BOGIEM, bo pomagają świadectwem jakim dają pojednać się ludziom z BOGIEM.
ŚWIADKOWIE BOŻY, CHRYSTUSOWI są przedstawieni również jako świeczniki bo dają ŚWIATŁO a to ŚWIATŁO jest od DUCHA ŚWIĘTEGO który działa w DZIECIACH BOŻYCH czyli ŚWIADKACH.
O tym mówi CHRYSTUS JEZUS:

Mat. 5:14-16
14. Wy jesteście światłość świata, nie może się miasto ukryć na górze leżące.
15. Ani zapalają świecy, i stawiają jej pod korzec, ale na świecznik, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
16. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili ojca waszego, który jest w niebiesiech.
(BG)

ŚWIADKOWIE dają ŚWIATŁO bo żyje w nich CHRYSTUS JEZUS KTÓRY jest ŚWIATŁOŚCIĄ.

Jan. 8:12
12. Zasię im rzekł Jezus, mówiąc: Jam jest światłość świata; kto mię naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
(BG)

Jan. 9:5
5. Pókim jest na świecie, jestem światłością świata.
(BG)


Obj. 11:5
5. A jeźliby im kto chciał szkodzić, ogień wynijdzie z ust ich i pożre nieprzyjacioły ich; a jeźliby im kto chciał szkodzić, ten też tak musi być zabity.
(BG)

Jan. 12:48
48. Kto mną gardzi, a nie przyjmuje słów moich, ma kto by go sądził; słowa, którem ja mówił, one go osądzą w ostateczny dzień.
(BG)

Przyjrzyjmy się jak te dwa wersety stanowią całość.
ŚWIADKOWIE głoszą PRAWDĘ, głoszą SŁOWO BOŻE i każdy kto odrzuca PRAWDĘ i zwalcza PRAWDĘ ten otrzymuje z WYROKU BOŻEGO wtórą śmierć.
A także ci którzy zwalczają, niszczą, uderzają w LUD BOŻY czyli KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY, ci również są już osądzeni i czeka ich śmierć na zawsze.

Uzupełnijmy to wersetem:

Jer. 5:14
14. Przetoż tak mówi Pan, Bóg zastępów: Ponieważeście to mówili, oto Ja kładę słowa moje w usta twoje za ogień, a lud ten za drwa, i pożre ich.
(BG)


Obj. 11:6
6. Ci moc mają zamykać niebo, aby deszcz nie padał za dni proroctwa ich; i mają moc nad wodami, aby je obrócili w krew, i uderzyć ziemię wszelką plagą, ilekroć by chcieli.
(BG)

ŚWIADKOWIE BOŻY mają MOC bo jest w nich DUCH PRAWDY, DUCH BOŻY. ŚWIATŁOŚĆ BOŻA w nich świeci. Przyjęcie ich ŚWIADECTWA, nawrócenie i pokuta, przyjęcie SŁOWA BOŻEGO pozwala by u przyjmującego również pojawiła się ŚWIATŁOŚĆ. Ale tego który nie nawraca się i nie pokutuje ciemność ogarnia na wieki.
Ten werset kontynuuje temat SĄD, de facto SĄDU BOŻEGO.
Niebo symbolizuje tu błogosławieństwo BOŻE i zbawienie bo pojednanie się z BOGIEM sprawi że otrzymamy żywot wieczny. Zachowanie SŁOWA BOŻEGO skutkuje otwartą bramą do NIEBA ale odrzucenie SŁOWA BOŻEGO zamyka bramę do NIEBA.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez kesja » 30 paź 2014, o 12:57

Słowo jest Bramą - czy nie tak ?
Otworzyć Bramę SŁOWA ,zamknąć Brame to zamknąć wszelkie zrozumienie SŁOWA
zamknąć Objawienie SŁOWA zatrzymac Światło .
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez kesja » 30 paź 2014, o 13:02

[mylnie propaguje się tezę jakoby w dniach końca pojawi się od BOGA dwóch konkretnych świadków]

Świadkowie są obleczeni w wory czyli pokutują [obleczenie tego który pokutuje to wór].
A pokutowanie jest przyznaniem się do własnych grzechów, wyznanie ich, dostrzeżenie w sobie nieposłuszeństwa BOGU, szczerym głębokim żalem za grzechy, prośbą do BOGA o przebaczenie, prośbą o ŁASKĘ BOŻĘ i przemianą umysłu.
Pokuta jest darem od BOGA. DUCH ŚWIĘTY uświadamia człowiekowi jego błędne postępowanie. Ten zaczyn ku nowym narodzinom jest dziełem BOGA.


Tak nie uważam , Dwóch świadków to dwóch a nie ilus tam.
Swiadkowie w worach pokutnych beda tylko dla Israela świedectwem Czasu .
Pokutuja za grzech israela a nie całego świata .
Co maja sie przyznawac do własnych grzechów Przeciez juz sie przyznali przy Nawróceniu juz to sie dokonało ,teraz chodzi o
Israel.
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez Kaleb » 24 mar 2015, o 15:13

kesja napisał(a):
[mylnie propaguje się tezę jakoby w dniach końca pojawi się od BOGA dwóch konkretnych świadków]

Świadkowie są obleczeni w wory czyli pokutują [obleczenie tego który pokutuje to wór].
A pokutowanie jest przyznaniem się do własnych grzechów, wyznanie ich, dostrzeżenie w sobie nieposłuszeństwa BOGU, szczerym głębokim żalem za grzechy, prośbą do BOGA o przebaczenie, prośbą o ŁASKĘ BOŻĘ i przemianą umysłu.
Pokuta jest darem od BOGA. DUCH ŚWIĘTY uświadamia człowiekowi jego błędne postępowanie. Ten zaczyn ku nowym narodzinom jest dziełem BOGA.


Tak nie uważam , Dwóch świadków to dwóch a nie ilus tam.
Swiadkowie w worach pokutnych beda tylko dla Israela świedectwem Czasu .
Pokutuja za grzech israela a nie całego świata .
Co maja sie przyznawac do własnych grzechów Przeciez juz sie przyznali przy Nawróceniu juz to sie dokonało ,teraz chodzi o
Israel.


Cieszy mnie Kesjo że masz biblijne poznanie !

Do Autora wątku.
Zamieściłeś mnóstwo tekstu biblijnego, lecz uważam że pominąłeś te najistotniejsze. Zgodzisz się zapewne z tym poniższym zapisem ?
„ A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd „ [Heb 9;27]

Jednak są tacy DWAJ ludzie którzy nie umarli fizycznie...
Henoch
„ Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg
[Gen 5;24]
Potwierdzenie tego w NT.
„ Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. „
[Heb 11;5]

Eliasz
„   Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną w udziale dwie trzecie twojego ducha.  A on odpowiedział: O trudną rzecz poprosiłeś. Lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba
[Krl 2;9-11]
Potwierdzenie tego w NT.
„I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i  Eliasz, 

[Łk 9;30]
Oczywiście można negować wskazówkę że tym drugim świadkiem w Apokalipsie będzie Eliasz ALBO Mojżesz...ale dlaczego akurat ci dwaj prorocy. Przecież taki bardziej eschatologiczny jest Daniel ?
Bóg pragnie (a ja razem z Nim) żeby wszyscy ludzie uwierzyli, zostali zbawieni i doszli do Jego poznania
Avatar użytkownika
Kaleb
 
Posty: 26
Dołączył(a): 20 mar 2015, o 08:32

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez veteran » 24 mar 2015, o 16:03

Ja uznaję że Henoch i Eliasz również umarli.
Zresztą jest to oczywiste.
Cała treść Biblii dowodzi że tak musiało się stać a skoro musiało to tak też się stało.
Obydwaj byli w przyjaźni z BOGIEM, ich życie było wypełnione BOGIEM ale umarli.
Biblia traktuje ich wyjątkowo i w sposób wzniosły opisuje że poszli do BOGA akcentując iż byli godni tytułu mieszkańca KRÓLESTWA BOŻEGO.

Kluczową rzeczą jest czytać Biblię duchowo bo w przeciwnym razie jest skałą potknięcia.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez Kaleb » 24 mar 2015, o 17:00

veteran napisał(a):Ja uznaję że Henoch i Eliasz również umarli.
Zresztą jest to oczywiste.
Cała treść Biblii dowodzi że tak musiało się stać a skoro musiało to tak też się stało.
Obydwaj byli w przyjaźni z BOGIEM, ich życie było wypełnione BOGIEM ale umarli.
Biblia traktuje ich wyjątkowo i w sposób wzniosły opisuje że poszli do BOGA akcentując iż byli godni tytułu mieszkańca KRÓLESTWA BOŻEGO.

Kluczową rzeczą jest czytać Biblię duchowo bo w przeciwnym razie jest skałą potknięcia.Powiadasz że cała treść Biblii dowodzi... to pokaż to !
Myślę że Biblię należy czytaj zwyczajnie nie wyłączając zdrowego myślenia...a przede wszystkim z Duchem Świętym. Czy masz Jego świadectwo w Swoim sercu ?
Bóg pragnie (a ja razem z Nim) żeby wszyscy ludzie uwierzyli, zostali zbawieni i doszli do Jego poznania
Avatar użytkownika
Kaleb
 
Posty: 26
Dołączył(a): 20 mar 2015, o 08:32

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez kesja » 25 mar 2015, o 14:52

Owszem biblie nalezy czytac i czytac i bacznie uwazac czy Duch Święty nie wskazuje na COŚ co chce nam Objawic.
Wiele razy tego dowiadczyłam chociaz nie zawsze nie za kazdym czytaniem .
Czytanie biblii jak ksiązki jest całkiem czyms innym to zbieranie zapamietywanie wiedzy ale nie poznawanie nie objawienie.
Czy Henoch i Eliah umarli ?
Eliasz widzi Ognisty rydwan któy zabiera Elijahu ,to znaczy ze nie umarł a co sie stało w Rydwanie ,tego nie wiemy.
O henochu wiemy jeszcze mniej ale i to ze go zabrał Bóg nie znaczy ze umarł jak smiertelnicy umieraja.

Ja bym nie zadawał pytan typu - czy maz swiadectwo w twoim sercu "
wiem ze tak sie robi na forach ale uwazam to za nietakt poprostu
Sama odczuwam i nie potrzebuje zapewnien "złotoustych" , bo tylko draznia ,.
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez MieczDucha » 28 mar 2015, o 14:14

" Wtedy Żydzi powiedzieli do niego: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci.
53 Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? I prorocy poumierali. Kim ty się czynisz? " - Ewangelia Jana 8:52-53 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je, i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi" - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:13 UBG

Tak jak Jan Chrzciciel nie był dosłownym Eliaszem, tak i Eliasz który wszystko naprawi nie będzie dosłownym Eliaszem. Eliasz z Tiszbe umarł i zmartwychwstanie. A na górze przemienienia jest ukazany w widzeniu nadchodzącego Królestwa, to widzenie przyszłości pokazywało przyszłość a nie rzeczywistość. Na dziś dzień Eliasz, Mojżesz czy Henoch leżą w prochu ziemi, ale gdy zostaną wzbudzeni w swoim czasie
MieczDucha
 
Posty: 23
Dołączył(a): 21 paź 2014, o 13:37

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez kesja » 28 mar 2015, o 14:49

Mieczu zaznaczyłeś słowa tych co zaprzeczyli Słowom Jeszua i nazwali Go ze ma demona na nich polegasz ?
Powiedzieli ze Abraham umarł czy ktos to neguje ?
Ale nic takiego nie czytam o Henochu jesli to ,ze "Chodził z Bogiem i Bóg go zabrał " znaczy ze pierw umarł i zabrał co ?
Jego trupa jego Dusze ,czy co ?
Jeśli czytam ze Elizeusz widział Rydwan Ognisty widzia jak Eliasz został zabrany to mam watpic zaprzeczyć ze Elizeusz miał
zwidy ?
Nie dopuszczasz Bozego działania Jego Mocy ?
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez veteran » 28 mar 2015, o 16:30

Nie ma co do tego wątpliwości że Eliasz i Henoch umarli.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez kesja » 28 mar 2015, o 17:47

Wiesz co ,?
Szukali ciała Eliasza chcieli udowodnić ,ze Elizeusz kłamie mówiąc ,ze widział Rydwan ognisty ktory zabrał Eliasza .
Ty jednak twierdzisz ze nie masz wątpliwości ze Eliasz umarł ?
No prosze cię ...2Krl 2:1 bp "Gdy Jahwe miał zabrać Eliasza w wichrze do nieba, Eliasz i Elizeusz szli z Gilgal."

BLB Read
2Krl 2:2 bp "Eliasz rzekł do Elizeusza: Zostań - proszę - tutaj, gdyż Jahwe posyła mię aż do Betel.
Elizeusz odpowiedział: Na żyjącego Jahwe, na życie twojej duszy: nie opuszczę cię. I zeszli do Betel."

3-Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzie i do niego:
Czy wiesz, że Jahwe dzisiaj zabierze pana twego wzwyż, ponad twą głowę?
On zaś odrzekł: Również i ja to wiem. Milczcie!
,
BLB Read
2Krl 2:9 bp "Gdy przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza: Proś!
Co mam ci uczynić, zanim będę wzięty od ciebie?
Elizeusz poprosił: Niech mam podwójną część twojego ducha."


zaprzeczasz temu ?
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez veteran » 28 mar 2015, o 20:33

Eliasz umarł.
Musiał umrzeć.
Taka kolej rzeczy.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: Dwaj świadkowie z Objawienia Jana

Postprzez kesja » 29 mar 2015, o 19:13

:) no tak umarł bo musiał bo ty tak uwazasz że musiał czyli to nie Bóg ma ostatnie zdanie a człowiek.
Jakie masz wytłumaczenie 2 Król ze został zabrany
?
Avatar użytkownika
kesja
 
Posty: 280
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 17:32


Powrót do CZASY OSTATECZNE

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości